ارتباط مستقيم دوسوم مرگ هاي زودرس در ميانسالي با رفتار دوران كودكي

تهران - ايرنا - مشاور سازمان جهاني بهداشت گفت: آگاهي ‌بخشي نوجوانان و جوانان از عواقب بيماري‌هاي غيرواگير وعوامل خطر آنها بسيارحائزاهميت است. دوسوم مرگ ‌هاي زودرس كه در سنين ميانسالي اتفاق مي‌افتد رابطه مستقيم با رفتار دوران كودكي و نوجواني دارد.

به گزارش روز سه شنبه ايرنا از جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات ايران، دكتر محمدرضا مسجدي افزود: در حال حاضر بيش از 150 ميليون جوان، دخانيات استعمال مي‌كنند، 81 درصد جوانان فعاليت فيزيكي كافي و مناسب ندارند و بيش از 41 ميليون كودك زير 5 سال افزايش وزن دارند يا چاق هستند.
وي ادامه داد: بايد آموزش مداوم با بهره‌ مندي از همه امكانات از زمان كودكي و مدرسه آغاز شود. چرا كه تا سال 2025 هزينه‌ اي كه 4 بيماري اصلي شامل قلب و عروق، مزمن تنفسي، سرطان و ديابت در سطح جهاني تحميل مي‌ كنند بيش از هزار ميليارد دلار خواهد بود.
مسجدي اظهار كرد كه عادات و رفتارهاي امروزي و شرايط ناسالم زيست محيطي، نشانگر اين واقعيت است كه بيماري‌ هاي غيرواگير همچنان نسل ‌هاي آينده را نيز تهديد خواهد كرد.
دبيركل جمعيت مبارزه بااستعمال دخانيات ايران بيان كرد: جوانان امروز براحتي به فناوري هاي نوين، دسترسي آسان به انواع اطلاعات را دارند و بايد از ظرفيت آنها براي سلامتي خود و جامعه ياري گرفت.
وي ادامه داد كه با آشنا ساختن جوانان و مسئوليت دادن به آنها براي مقابله با عوامل خطر بيماري ‌هاي غيرواگير قدم مهم براي نسل‌ هاي امروز و آينده برداشته مي‌شود.
مسجدي گفت: جوانان را بايد تشويق كرد تا از طريق برنامه ‌هاي ورزشي و تفريحي، چگونگي استفاده از غذاي سالم و خودداري از رفتارهاي پرخطر به ويژه استعمال سيگار و قليان از اين خطرات دور باشند.
وي ادامه داد: موضوع ماليات بر فرآورده‌هاي زيان‌آور نظير دخانيات، نوشابه ‌ها و نوشيدني ‌هاي پرشكر يا موادغذايي شور و پرنمك حتي «فست‌فودها» روش ‌هايي است كه ضمن ممانعت از مصرف بي‌رويه، درآمدي براي دولت‌ ها است تا صرف برنامه ‌هاي بهداشتي، آموزشي و ورزش براي عموم مردم شود.
علمي (1) ** 1201 **1440