راه اندازي 6 رشته جديد علوم انساني در دانشگاه شهيد بهشتي

تهران-ايرنا- شوراي گسترش آموزش عالي با ايجاد 6 رشته جديد در مقطع كارشناسي ارشد در دانشگاه شهيد بهشتي موافقت كرد.

به گزارش روز دوشنبه ايرنا، شوراي گسترش آموزش عالي با ايجاد رشته گرايش هاي جديد، مديريت كسب و كار گرايش مالي و استراتژي، مديريت منابع انساني گرايش مديريت منابع انساني اسلامي، سياست‌گذاري علم و فناوري، علوم‌شناختي- ذهن مغز و تربيت، علوم ‌شناختي- روانشناسي شناختي و علوم‌شناختي- توانبخشي شناختي در مقطع كارشناسي ارشد درسال تحصيلي 96-95 موافقت كرد.

** افتتاح مركز رشد مبارزه با مواد مخدر در دانشگاه خوارزمي
مركز رشد تخصصي دانش مبارزه با مواد مخدر ناجا در دانشگاه خوارزمي افتتاح شد.
مركز رشد تخصصي دانش مبارزه با مواد مخدر ناجا با حضور محمد علي سبحان اللهي رئيس دانشگاه ، سردار محمد مسعود زاهديان رئيس پليس مواد مخدر ناجا و مسئولان دانشگاه خوارزمي در تهران، افتتاح شد.
محمد علي سبحان اللهي، رئيس دانشگاه ضمن تبريك هفته نيروي انتظامي گفت: دانشگاه خوارزمي به نيازهاي جامعه در تمامي امور اعم از پژوهشي و آموزشي توجه ويژه دارد و آماده همكاري با پليس است.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه دانشگاه خوارزمي در ادامه سردار محمد مسعود زاهديان، رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا ضمن تقدير از توجه دانشگاه خوارزمي به بحث مبارزه با مواد مخدر گفت: پليس با ورود به مباحث علمي توانسته هوشمندانه در امور ظاهر شود و رويكرد پليس، دانش محور است و ناجا در تمامي امور اين شيوه را دنبال مي كند.
فراهنگ**9187**1027**دريافت كننده: حميدرضا بازگشا**انتشار دهنده:محمدجواد دهقاني