همكاري فدراسيون تيراندازي با منطقه آزاد كيش براي توسعه اين رشته ورزشي

تهران - ايرنا - فدراسيون تيراندازي و سازمان منطقه آزاد كيش براي توسعه اين ورزش تفاهم نامه همكاري امضا كردند.

به گزارش ايرنا از فدراسيون تيراندازي، مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش در حاشيه امضاي تفاهم نامه همكاري با فدراسيون تيراندازي اظهار داشت: در ادامه حمايت هايي كه سازمان مناطق آزاد در سال هاي گذشته از ورزش كشور داشته است، با آغاز همكاري هاي منطقه آزاد كيش و فدراسيون تيراندازي شاهد پيشرفت اين رشته در اين منطقه خواهيم بود.
وي افزود: تيراندازي يكي از رشته هايي است كه به آرامش نياز دارد و جزيره كيش يكي از شعار هايش، جزيره آرامش است، بنابراين موقعيت خوبي خواهد بود كه اين رشته توصيه شده در دين اسلام فعاليت خود را گسترش دهد.
مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش ابراز اميدواري كرد با توجه به فضاي آرام اين جزيره، در آينده اي نزديك شاهد برپايي اردوها و مسابقات تيراندازي باشيم.
مونسان تصريح كرد: با همكاري بين فدراسيون تيراندازي و سازمان منطقه آزاد كيش، زمينه توسعه اين رشته ورزشي در جزيره كيش افزايش خواهد يافت تا با جذابيتي كه در اين رشته وجود دارد، كيش را به پايگاه ورزش تيراندازي تبديل كنيم.
وي خاطرنشان كرد: با همكاري فدراسيون تيراندازي و هيات كيش در گام اول مسابقات كشوري را در جزيره برگزار مي كنيم و در گام نهايي سايت اهداف پروازي با تمام استانداردهاي جهاني تا آخر امسال احداث و به بهره برداري مي رسد.
ورزشي**9129**1379
دريافت كننده: مهدي رهبر، انتشار دهنده: هادي افتخاري