رويدادهايي كه روز يكشنبه در گلستان خبري مي شود

گرگان - ايرنا- صبجگاه مشترك نيروي انتظامي، شوراي برنامه ريزي، مصاحبه مديركل اوقاف و امور خيريه و آغاز سال تحصيلي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان از مهمترين رويدادهاي امروز يكشنبه استان گلستان است.

- صبحگاه مشترك نيروي انتظامي با حضور استاندار گلستان
- شوراي برنامه ريزي استان گلستان
- گفت وگوي خبري مديركل اوقاف و امور خيريه گلستان در آغاز ماه محرم
- آغاز سال تحصيلي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
** خبرگزاري جمهوري اسلامي استان گلستان آمادگي دارد برنامه ها و رويدادهاي خبري روزانه استان را در قالب يك بسته خبري صبح هر روز اطلاع رساني كند.
سازمان ها، نهادها، شركت هاي دولتي و ديگر بخش ها مي توانند برنامه هاي خبري روزانه خود را از طريق شماره تلفن 32159300 و 32152005 و تلفكس 32152006 به خبرگزاري جمهوري اسلامي استان گلستان اطلاع دهند.
استان گلستان واقع در شمال ايران يك ميليون و 900 هزار نفر جمعيت دارد كه از اقوام مختلف هستند، اين استان داراي 30 شهر و يكهزار و هفت روستا است.
1648
**انتشار دهنده - پري سالارنيا