۵ مهر ۱۳۹۵،‏ ۱۰:۵۱
کد خبر: 82243942
۰ نفر
رئیس جدید شورای جهانی صنایع دستی انتخاب شد

اصفهان - ایرنا - رئیس جدید شورای جهانی صنایع دستی روز دوشنبه در نشست مجمع عمومی هجدهمین شورای جهانی صنایع دستی دراصفهان انتخاب شد.

به گزارش ایرنا، در این نشست «رزی گرین لس» از كشور انگلستان برای چهار سال به عنوان رئیس شورای جهانی صنایع دستی انتخاب شد.
با انتخاب گرین لس مقر شورای جهانی صنایع دستی از پكن به لندن انتقال می یابد.
رزی گرین لس پیش از این ریاست شورای صنایع دستی قاره اروپا را بر عهده داشت كه با معرفی وی به سمت جدید، باید برای انتخاب رئیس شورای صنایع دستی قاره اروپا انتخابات دیگری برگزار شود.
در ابتدای این نشست وانگ شاین رئیس دوره قبل و رئیسان شورای های صنایع دستی چهار قاره به ارائه گزارش پرداختند.
هجدهمین مجمع عمومی شورای جهانی صنایع دستی روز یكشنبه گذشته درمحل مهمانسرای عباسی اصفهان آغاز شد
در این همایش كه تا ششم مهر ادامه دارد ،حدود 200 نفر از شخصیت های بین المللی از 90 كشور حضور دارند.
شورای جهانی صنایع دستی یكی از سازمان های زیر مجموعه یونسكوست و ایران حدود ۵۰ سال است در آن عضویت دارد.
/ 6022 ت/6994 ** خبرنگار:آرزوفلاح * انتشار:عمادی **