تامين اجتماعي در طرح تحول سلامت به تعهداتش عمل كرده است/ سلامت اولويت دولت يازدهم

تهران - ايرنا - مديرعامل سازمان تامين اجتماعي گفت: اين سازمان در راستاي اجراي طرح تحول سلامت، به تمام تعهدات خود براي اجراي بهتر اين طرح عمل كرده است.

سيدتقي نوربخش در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي ايرنا افزود: در سازمان تامين اجتماعي تلاش زيادي براي پرداخت به موقع مطالبات بيمارستان ها، داروخانه ها، پزشكان و تمامي مراكز طرف قرارداد صورت گرفته و از همه ظرفيت ها براي اجراي كامل طرح تحول سلامت و عمل به تعهدات استفاده شده است.
وي اظهار داشت: اما به دليل وابستگي اين سازمان به منابع دولتي شاهد انباشت بدهي و عقب افتادن پرداخت ها هستيم و اين مساله باعث بروز مشكلاتي شده است.
نوربخش به عدم اجراي طرح نظام ارجاع و پزشك خانواده در راستاي اجراي طرح تحول سلامت نيز اشاره كرد و گفت: اين موضوع مورد توجه جدي مسئولان قرار نگرفت و بايد با اجراي طرح پزشك خانواده علاوه بر مديريت صحيح هزينه ها، شاهد ارتقاي جايگاه پزشكان عمومي در كشور باشيم.
وي با بيان اينكه اجراي طرح تحول سلامت به عنوان يكي از افتخارات دولت يازدهم است، گفت: احياي شان و جايگاه پزشكان عمومي و‌ حذف روابط ناسالم مالي ميان پزشك و بيمار از دستاوردهاي مهم اين طرح به شمار مي رود.
مديرعامل سازمان تامين اجتماعي با اشاره به اينكه درگذشته ميزان پرداختي از جيب مردم بيش از 60 درصد بود، ادامه داد: همچنين نظام سلامت در تامين هزينه هاي درمان مردم كاملا ناتوان بود اما اكنون اتفاق بزرگي با اجراي ط رح تحول سلامت رخ داده و شاهد پيشرفت هايي در عرصه هاي سلامت در كشور هستيم.
نوربخش يكي از ضعف هاي موجود در راستاي اجراي طرح تحول سلامت را عدم تامين منابع مالي پايدار در حوزه سلامت دانست و اظهار داشت: مهمترين تامين كننده منابع مالي نظام سلامت در حال حاضر بيمه ها و در كنار آن منابع دولتي است.
مديرعامل سازمان تامين اجتماعي گفت: اين سازمان و سازمان بيمه سلامت ايران به دليل اينكه بيشترين تعداد افراد را تحت پوشش دارند مهمترين سازمان هاي تامين كننده منابع مالي نظام سلامت هم محسوب مي شود.
نوربخش ادامه داد: يكي از محورهاي اصلي فعاليت دولت تدبير و اميد در رابطه با سلامت بوده و در سياست داخلي نيز مهمترين و اولين اولويت دولت رسيدگي به موضوع سلامت است و اكنون شاهد ايجاد تحول در نگاه دولت هستيم و طرح تحول سلامت در كنار برجام و توافق هسته اي به عنوان اولويت دولت در صدر همه برنامه ها قرار گرفته است.
وي همچنين در خصوص كتاب تعرفه هاي پزشكي كه از سال 1375 بدون تغيير مانده بود، اظهار داشت: اقدامات مثبت دولت بازنگري كتاب و ارتقاء سطح پرداخت با بارمالي حدود 24 هزار ميليارد ريال بوده است.
وي خاطرنشان كرد: در كتاب كاليفرنيا ارزش نسبي خدمات سلامت درج شده است و ارزش قطعي و ثابت نيست و بايد به صورت دوره اي بازنگري و اصلاح شود، البته در كشور ما نحوه تعيين تعرفه ها از مسير اصلي تا حدودي منحرف شده است.
مديرعامل سازمان تامين اجتماعي افزود: ماهيت اعمال جراحي و خدمات سلامت در كشورهاي مختلف شبيه به هم است و تعرفه اين خدمات نيز بر اساس مباني علمي در ساير كشورها مشخص شده است بنابراين ايجاد تغييرات مضاعف در تعرفه ها به هيچ عنوان قابل قبول نيست و مبناي منطقي ندارد.
نوربخش خاطرنشان كرد: يكي از دغدغه هاي جامعه پزشكي كم توجهي به جايگاه پزشكان عمومي در نظام سلامت است كه بايد اين موضوع به صورت جدي در كشور پيگيري شود و در طرح تحول سلامت به اين مسئله به نحو شايسته رسيدگي نشده است.
وي ابراز اميدواري كرد، با اجرايي شدن برنامه پزشك خانواده شاهد توجه بيشتر به جايگاه پزشكان عمومي باشيم اما متاسفانه اين موضوع در حال حاضر چندان جدي گرفته نمي شود و برنامه پزشك خانواده با كندي پيش مي رود.
نوربخش اضافه كرد: در اين سالها شاهد تبليغات قابل توجه و صرف هزينه در رابطه با طرح تحول سلامت هستيم اما به نظر مي رسد كه برنامه هايي مثل نظام ارجاع و پزشك خانواده چندان جدي گرفته نشده است.
وي در ادامه در خصوص برخي اخبار در شبكه هاي اجتماعي نيز گفت: در سال هاي اخير با توسعه ارتباطات و شبكه هاي اجتماعي شاهد انتشار گسترده برخي اخبار و رويدادهاي مرتبط با جامعه پزشكي هستيم، اما در مواردي بروز يك خطاي پزشكي بيش از اندازه بزرگنمايي مي ‌شود و يا در جايي اگر قصوري توسط يك پزشك صورت گرفته باشد، اين مساله به تمام جامعه پزشكي تسري داده مي شود.
وي اضافه كرد: مردم ما به خوبي از اهميت خدمات و جايگاه برجسته پزشكان پرتلاش و خدوم آگاه هستند و معتقدم پزشكان همچنان از گروههاي مرجع اجتماعي هستند و انتشار اين گونه اخبار آسيبي به منزلت و شان آنان وارد نخواهد كرد.
مديرعامل سازمان تامين اجتماعي ابراز اميدواري كرد با تلاشي كه از سوي دولتمردان در حوزه سلامت در حال انجام است هم بتوان خدمات درماني بهتري به مردم ارائه داد هم جايگاه و شان پزشكان در جامعه به خوبي حفظ شود.
اجتمام**7268 ** 1418
مصاحبه: مهناز بيرانوند / انتشار: مريم برزآبادي