هنر عكاسي در دوران دفاع مقدس به جهشي بزرگ دست يافت/عكاسان ايرنا در خط مقدم بودند

تهران - ايرنا - عكاس پيشكسوت با بيان اينكه دوران دفاع مقدس سبب شد هنر عكاسي در ايران به جهشي بسيار بزرگي دست يابد، افزود: عكاسان خبرگزاري جمهوري اسلامي(ايرنا) در آن دوران در خط مقدم بودند.

مجيد كريميان روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود: بخش زيادي از وظيفه عكاسي در دوران دفاع مقدس بر دوش عكاسان ايرنا بود.
وي ادامه داد: عكاسان ايرنا از آغاز جنگ تحميلي در جبهه هاي جنوب و غرب حضور داشتند و مي توان گفت كه خطوط مقدم و جبهه هاي جنگ را عكاسان ايرنا با وجود شرايط سخت پوشش دادند.
كريميان گفت: عكاسان ايرنا، عكس هاي بسيار خوبي از جنگ گرفتند كه هر يك از آنها حرف بسياري براي گفتن دارد و فكر مي كنم تعداد عكس هاي گرفته شده از جنگ به ميليون ها فريم مي رسد.
وي افزود: از جمله صحنه هاي ماندگار و خاطره انگيزي كه توسط عكاسان ايرنا به تصوير كشيده شد، حواشي دفاع مقدس شامل لحظه هاي اعزام نيرو به جبهه ها است كه شور و حال وصف ناپذيري بر شهرها حاكم مي شد و بايد عكس هاي تهيه شده از اين لحظه ها از آرشيو خارج شده و در اختيار عموم و بويژه نسل جديد قرار گيرد.
كريميان تصريح كرد: خبرگزاري ايرنا آرشيو بسيار بزرگ و غني شامل ميليون ها فريم از خطوط مقدم جبهه هاي جنگ، جبهه هاي مياني و پشت جبهه ها دارد كه مي شود آنها را به صورت كتاب منتشر كرد.
اين عكاس دوران دفاع مقدس افزود: اين عكس ها را بايد در اختيار نسل جوان قرار داد تا بدانند در هشت سال دوران دفاع مقدس چه اتفاقاتي افتاده و بر مردم ايران چه گذشته است.
كريميان گفت: دوربيني كه در دوران جنگ تحميلي استفاده مي كرديم، مكانيكي بود اما امروز دوربين ها حرفه اي و ديجيتالي شده است. آن موقع عكس هايي كه مي گرفتيم را نمي ديديم، همه فيلم ها را از جبهه به تهران مي فرستاديم و بعد از پايان عمليات جنگي و موقعي كه به تهران باز مي گشتيم، عكس هاي گرفته شده را مي ديديم.
وي افزود: در دوران جنگ تحميلي دوربين ها امكانات دوربين هاي امروزي را نداشتند از اين رو است كه مي گويم كار عكاسي جنگ ارزشمند است.
فراهنگ ** 1540** 1071 * خبرنگار حميد بحرينيان * انتشار دهنده: اميد غياثوند