ايران با توسعه آموزش عالي در بين 10 كشور اول دنيا قرار دارد

تهران - ايرنا - رييس دانشگاه شهيد بهشتي با بيان اينكه ايران با توسعه آموزش عالي در دهه اخير توانسته در بين 10 كشور اول دنيا در اين حوزه قرار گيرد، افزود: ايران تا پنج سال آينده در جايگاه پنجم از لحاظ جمعيت شاغل به تحصيل قرار خواهد گرفت.

به گزارش ايرنا، محمد طهرانچي روز يكشنبه در مراسم استقبال از دانشجويان ارشد ورودي جديد، با اشاره به جايگاه موفق دانشگاه شهيد بهشتي در ميان 13 دانشگاه سطح يك كشور افزود: با تدوين برنامه‌ها و سياستگذاري‌هاي كلان، اكنون در مقطع كارشناسي ‌ارشد دو برابر مقطع كارشناسي، دانشجو پذيرش شده است.
وي با اشاره به تعداد دانشجويان ورودي سال 1395 گفت: تعداد دانشجويان ارشد پذيرفته شده 3 هزار و 400 نفر و تعداد دانشجويان كارشناسي مورد پذيرش 1700 نفر است كه البته در كنار اينها نزديك به 500 دانشجوي دكتري نيز جذب شده است.
طهرانچي با اشاره به نقش و رسالت دانشگاه ها تاكيد كرد: دانشگاه سازماني هوشمند است كه با درك تحولات اجتماع، بايد پاسخ بهنگامي براي مسائل اجتماعي داشته باشد.
وي با تاكيد بر گذر از دانشگاه آموزشي به سمت دانشگاه نوآور گفت: با بررسي تحولات جهاني آموزش عالي، تحولات اجتماعي ايران و نظام علم و فناوري ملي به اين نتيجه رسيديم كه بايد دانشگاه را به سمت و سوي جديد ببريم. اين الگوي جديد بايد پاسخگوي وضعيت كنوني كشور و منشاء اميد در بين جوانان علاقه مند به تحصيل براي داشتن آينده اي بهتر باشد.
طهرانچي افزود: تحولات جهاني، چهره آموزش عالي را در سطح جهان متحول كرده، تغيير نقش دولت در پشتيباني از دانشگاه ها، تغيير در الگوي توليد دانش و فناوري و تغيير در دانش بواسطه همگرايي علم و فناوري از جمله اين تحولات است.
رئيس دانشگاه با اشاره به تغيير نقش دولت در پشتيباني از دانشگاه ها تصريح كرد: تحولات جهاني آموزش عالي، حمايت دولت‌ها از دانشگاه‌ها را به كمترين حد خود رسانده است،
وي با اشاره به روند كاهش تكيه دانشگاه به منابع دولتي گفت: در بودجه سال 95 دانشگاه شهيد بهشتي، دولت 140 ميليارد تومان به اين دانشگاه پرداخت مي‌كند و دانشگاه نيز بايد 126 ميليارد تومان درآمد اختصاصي كسب كند.
رئيس دانشگاه شهيد بهشتي با تاكيد بر برنامه محور كردن پژوهش در دانشگاه افزود: راه اندازي آزمايشگاه مركزي، راه اندازي پايگاه نشر دانش، اخذ مجوز احداث پارك علم و فناوري دردانشگاه شهيد بهشتي و تاسيس شركت «هوشمند اول بهشتي» از جمله برنامه ها و اقدامات صورت گرفته در اين حوزه است.
فراهنگ ** 9187 ** 1071 * خبرنگار: حميدرضا بازگشا * انتشار دهنده: اميد غياثوند