مجموعه كلينيك حقوقي زنان و خانواده افتتاح مي شود

تهران - ايرنا - عضو هيات علمي دانشگاه و مسئول كلينيك هاي حقوقي كرسي حقوق بشر دانشگاه شهيد بهشتي از افتتاح كلينيك حقوقي زنان و خانواده به زودي در منطقه جواديه خبر داد.

به گزارش خبرنگار اجتماعي ايرنا، مهرشاد شبابي روز شنبه در جلسه هماهنگي مراسم افتتاحيه شعب كلينيك حقوقي زنان و خانواده با اشاره به افتتاح مجموعه كلينيك حقوقي زنان و خانواده در منطقه جواديه، گفت:نا آگاهي نسبت به حقوق و تكاليفي كه تك تك اعضاي خانواده دارند و مسايلي از اين قبيل ما را بر آن داشت كه خدمات مشاوره اي حقوقي را براي افراد جامعه به صورت غيرحضوري و رايگان و يا حضوري با حداقل تعرفه در اختيار قرار دهيم.
وي اظهار داشت: هدف نهايي ما آن است كه به واسطه اين اطلاعات و راهنمايي هاي به هنگام، بتوانيم كاهش بار حقوقي در دعاوي خانوادگي را داشته باشيم و در نهايت موجب استحكام و تقويت بنيه خانواده و ارتقاء حقوق شهروندي شويم.
شبابي افزود: كلينيك حقوقي كرسي حقوق بشر دانشگاه شهيد بهشتي يك نهاد مردمي دانشگاهي است كه براي ارتقاء حقوق بشر، بسط و توسعه عدالت و به خصوص عدالت فراگير و همه گير براي اقشار آسيب پذير و به خصوص خانواده ها و زنان جامعه تاسيس شده است.
وي ادامه داد: با توجه به اهميت تشكيل كلينيك هاي حقوقي خانواده در سرتاسر كشور، كلينيك هاي حقوقي كرسي حقوق بشر دانشگاه شهيد بهشتي مبادرت به ايجاد شعب مختلف با توجه به نياز منطقه اي كرده است كه پس از افتتاح و فعاليت شعبه اسلامشهر، روز يكشنبه چهارم مهرماه شعبه جواديه را افتتاح مي كند كه البته بزودي گشايش شعب استاني هم محقق مي شود.
وي همچنين به فراهم كردن هر چه بيشتر امكان ارتباط با مجموعه كلينيك هاي حقوقي زنان و خانواده براي شهروندان به آدرس سايت كلينيك www.lcff.ir وwww.chrpd.ir و شماره هاي تماس 22431571-3 شعبه مركزي مستقر در دانشگاه شهيد بهشتي و 56115205 شعبه اسلامشهر اشاره كرد.
خبرنگار: مهناز بيرانوند - انتشاردهنده: علي حبيبي
اجتمام**٧٢٦٨ ** 1569