جشنواره فرهنگي ورزشي روستاي بلوبند بخش خرقان زرنديه برگزار شد

مامونيه - ايرنا - نخستين جشنواره فرهنگي ورزشي روستاي بلوبند بخش خرقان زرنديه عصر روز پنج شنبه با حضور نماينده مردم ساوه و زرنديه در مجلس شوراي اسلامي، فرماندار و جمعي از مسئولان اجرايي اين شهرستان برگزار شد.

به گزارش ايرنا، نماينده مردم ساوه وزرنديه در خانه ملت در اين جشنواره روستايي، گفت: روستاها به عنوان كانون هاي مولد در توسعه اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي كشور سهم بسزايي دارند.
محمد رضا منصوري افزود: برگزاري جشنواره هاي روستايي با هدف معرفي قابليت ها و توانمندي هاي بوم گردي و اقتصادي اين مناطق يكي از راهكارهاي مشاركت آنان در توسعه كشور است.
نماينده مردم ساوه و زرنديه در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: ايجاد زير ساخت هاي لازم در روستا ها مي تواند در تحقق منويات مقام معظم رهبري در حوزه اقتصاد مقاومتي و ايجاد اشتغال پايدار نقش موثري داشته باشد.
به گزارش ايرنا، فرماندار زرنديه نيز در اين جشنواره روستايي گفت: روستاها نبض تپنده اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي هستند و اگر فرهنگ روستايي، فرهنگ تكيه برداشته هاي دروني و سخت كوشي باشد، مي توان زير ساخت هاي لازم را براي اجراي سياست هاي كلان اقتصاد مقاومتي را به كار گرفت.
محمد كردي اظهار كرد: با توجه به سرشماري نفوس ومسكن در چند روز آينده ،روستاييان بايد با حضور خود در روستا نسبت به ارايه آمار اهتمام جدي داشته باشند كه اين عامل مي تواند در عمران و آباداني روستا موثر باشد.
فرماندار زرنديه اضافه كرد: برگزاري جشنواره روستايي، روح نشاط و اميدواري را در بين اين قشر زحمت كش جامعه دو چندان مي كند.
برگزاري مسابقات تير اندازي، طناب كشي، دوچرخه سواري، فوتبال، واليبال و معرفي غذاهاي محلي از جمله برنامه هاي اجرا شده در اين جشنواره بود.
شهرستان زرنديه به مركزيت شهر مامونيه با جميعت 57 هزار نفر داراي 2 بخش مركزي و خرقان و 5 شهر مامونيه، پرندك، زاويه ،خشكرود و رازقان است.
/60134896/3075/خبرنگار: حميد فرقاني**انتشار دهنده:مژگان حيدري