نگرانی ازتشدیدخشونت نسبت به مسلمانان هندی

دهلی نو-ایرنا- رئیس شورای ملی اقلیت های هند با نگرانی از افزایش خشونت هندوهای افراطی علیه مسلمانان ،خواستار برخورد دولت با این گروهها شده است .

به گزارش ایرنا، 'نسیم احمد' روز پنجشنبه در نامه ای به 'راجنات سینگ' وزیر كشور از وی خواست تلاش بیشتری برای حفاظت از مسلمانان بعمل آورد .
وی با اشاره به افزایش شكایت های مسلمانان در خصوص حمله افراد افراطی به آنها تصریح كرد حمله اخیر به یك زوج مسلمان در غرب دهلی نو ،حس ناامنی را در بین مسلمانان افزایش داده است.
رئیس شورای ملی اقلیت های هند،خواستار اقدام قاطع مقامات عالیرتبه هند در برابر رفتارهای خودسرانه شد و تصریح كرد باید با مجازات عاملات این حمله ها ،اقلیت ها در خصوص تكرار نشدن این رفتارها اطمینان حاصل كنند.
چند روز پیش درحمله افراد موسوم به ' محافظان گاو های مقدس' به زوجی مسلمان در دهلی نو، این دو نفر كشته شدند.
چند ماه پیش نیز تعدادی هندو تندرو با حمله به منزل محمد اخلاق 50 ساله به ظن نگهداری گوشت گاو در یخچال منزلش وی و پسرش را به شدت مضروب كردند .
براثر این حمله محمد اخلاق كشته شد و پسرش راهی بیمارستان شد.
از زمان قدرت گرفتن حزب بهارتیا جاناتا ( بی جی پی) حملات هندو های افراطی به اقلیت های افزایش یافته است.
در سال گذشته تعدادی از مقامات هندی و حامیان حزب بی جی پی به مسلمانان اعلام جنگ دادند.
گروهی از هندوهای افراطی وابسته به حزب بی.جی. پی نیز در اقدامی برای تغییر دین اقلیت ها تلاش گسترده ای را آغاز كردند.
امریكا با ابراز نگرانی از افزایش موارد خشونت های مذهبی در هند از دولت این كشور خواسته است كه تمام تلاش خود را برای حفظ حقوق اقلیت ها بكار گیرد.
آساق**267* انتشار دهنده:احمد علی خلیل نژاد