كاهش بروكراسي گمركات كردستان با راه اندازي سامانه جامع امور گمركي

سنندج- ايرنا- مديركل گمركات استان كردستان با اشاره به راه اندازي سامانه جامع امور گمركي در دولت تدبير و اميد در گمركات سطح كشور گفت: راه اندازي اين سامانه منجر به كاهش بروكراسي در گمركات شده است.

بختيار رحماني پور روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار كرد: طبق قانون امور گمركي هر وارد كننده و صادركننده و هر تاجري براي ورود و خروج كالا ملزم به تنظيم اظهار نامه و معرفي كالا و انجام برخي تشريفات گمركي است و در گذشته اين امر بصورت كاغذي و دستي انجام مي شد.
وي افزود: در دولت تدبير و اميد، گمرك جمهوري اسلامي ايران با همكاري پژوهشكده دانشگاه تهران برنامه اي را با عنوان سامانه جامع امور گمركي راه اندازي كرد كه تمام تشريفات گمركي بصورت الكترونيكي انجام شود.
مديركل گمركات كردستان اظهار كرد: اين سامانه هم اكنون در گمركات استان نيز مستقر است و تمامي صادرات، واردات و ترانزيت ما تحت اين سامانه انجام خواهد شد و اين امر علاوه بر اينكه موجب كاهش بروكراسي در گمركات شده ، دقت و سرعت را نيز بيشتر كرده است.
وي ادامه داد: كار خوب ديگري نيز كه در اين راستا انجام شد بحث اظهار از راه دور بود كه زير مجموعه همين سامانه است و بر اين اساس صاحبان كالا مي توانند اظهار نامه خود را بصورت سيستمي و در منزل، محل كار يا هر جاي ديگري هر موقع از شبانه روز تنظيم و به گمرك براي طي مراحل بعدي ارائه دهند.
رحماني پور افزود: يكي از اهداف اصلي و منشور اخلاقي گمرك سرعت كار است و با راه اندازي اين سامانه هم اكنون تنظيم اظهار نامه بصورت زمان سنجي قابل اجراست و صاحبان كالا با يك پيامك در جريان مراحل كالاي خود و اينكه تاچه مرحله اي پيش رفته قرار مي گيرند.
وي پنجره واحد تجارت فرامرزي را يكي ديگر از فعاليت ها و اقدامات زير مجموعه سامانه جامع امور گمركي دانست و اظهار كرد: بر اين اساس اخذ مجوزها كه قبلا بصورت كاغذي و حضوري انجام مي شد با ايجاد اين پنجره واحد بصورت الكترونيكي اخذ مي شود و هر كالايي نياز به هر مجوزي داشته باشد بصورت الكترونيكي به سازمان مربوطه ارجاع مي شود.
مدير كل گمركات استان كردستان افزود: در مجموع با راه اندازي اين سامانه تحول بزرگي در گمركات ايجاد شده و در هر لحظه مي توان امار صادرات، واردات و غيره را پيگيري كرد و صادرات ما در كمتر از يك روز انجام خواهد شد.
وي با بيان اينكه هم اكنون اگر مجوزها به موقع ارائه شود ما در گمرك هيچ مشكلي در بحث ترخيص كالا نيز نداريم گفت: سياست دولت اين است كه اين سامانه بصورت كامل در كل كشور انجام شود.
7348/1904
**خبرنگار: افسانه گلباغي
** انتشار دهنده: مسعود احمدي