پيك بار غيرهمزمان مصرف برق در تابستان چهار هزار مگاوات كاهش يافت

تهران- ايرنا- معاون هماهنگي توزيع شركت توانير اعلام كرد اجراي طرح هاي تعمير و تعطيلات، ذخيره عملياتي، مولدهاي خودتامين، برنامه «زمان استفاده» و... به كاهش نزديك به چهار هزار مگاواتي پيك غيرهم‌زمان و افت سه هزار مگاواتي پيك بار همزمان منجر شد.

به گزارش ايرنا، اوج مصرف برق كشور سه شنبه بيست و نهم تيرماه در ركورد تازه خود از مرز 52 هزار مگاوات گذشت و رقم 52 هزار و 370 مگاوات را به ثبت رساند كه بيشترين پيك مصرفي از آغاز امسال تاكنون بوده است.
در اين پيوند، معاون هماهنگي توزيع شركت مديريت توليد، انتقال و توزيع برق ايران (توانير) درباره تمهيدهاي انديشيده شده براي عبور از پيك مصرف برق امسال گفت: اجراي طرح ذخيره عملياتي با هماهنگي ايجاد شده بين ديسپاچينگ (جمع آوري اطلاعات و كنترل) ملي و مجموعه توزيع برق، بار برخي مشتركان صنعتي كه پيشتر با اين شركت قرارداد منعقد كردند با اطلاع و هماهنگي خود صنايع، به ساعات غيرپيك منتقل شد كه در عبور از پيك بار امسال موثر افتاد.
به گزارش وزارت نيرو، «محمودرضا حقي‌فام» افزود: مولدهاي مشتركان خودتامين نيز براي تامين برق در تابستان به كمك صنعت برق آمدند.
وي گفت: به پيشنهاد توانير و موافقت وزارت نيرو، قيمت خريد هر كيلووات ساعت انرژي برق توليد مولدهاي مشتركان خودتامين از 900 ريال به يك هزار و 500 ريال رسيد كه به دنبال اين تصميم، جهش بزرگي ايجاد شد و مولدهاي خودتامين بيشتري در زمان پيك بار وارد مدار شدند.

** گسترش برنامه «زمان استفاده» به همه شركت‌هاي توزيع در سال آينده
اين مسئول درباره اجراي برنامه «زمان استفاده» (time of use) براي نخستين بار در كشور بيان كرد: اين طرح در بسياري از شركت‌هاي توزيع و همچنين براي برخي صنايع اجرا شده است و سال آينده به همه شركت‌هاي توزيع گسترش مي يابد.
حقي‌فام اضافه كرد: در اين برنامه با كمك و هماهنگي صنايع، تغيير زمان پيك استان‌هاي مختلف براي مشتركان ديماندي امانپذير شد.
وي ادامه داد: همچنين، با بسيج اداره ها و اصناف به صورت نظام‌مند همكاري خوبي در زمينه مديريت مصرف در ساختمان‌هاي اداري به انجام رسيد.
معاون هماهنگي توزيع توانير با تاكيد بر اهميت مديريت مصرف در عبور از پيك امسال گفت: اگر اين مهم روي نمي‌داد، ظرفيت توليد جوابگوي نياز مصرف نبود و پايداري شبكه نيز با مشكلات جدي روبرو مي‌شد.
حقي‌فام ادامه داد: امسال براي نخستين بار ذخيره نيروگاهي كشور در تابستان همواره بيشتر از 500 مگاوات بود و قطعي برق ناشي از كمبود توليد برق در شبكه در همسنجي با پارسال به‌صورت قابل توجه كمتر شد.
به گفته وي، بروز قطعي برق به صورت پراكنده و محدود به دليل مسائل فني همواره اجتناب ناپذير است.

** پرداخت پاداش‌هاي همكاري مشتركان صنعتي و كشاورزي
معاون هماهنگي توزيع شركت توانير درباره پرداخت پاداش‌هاي همكاري مشتركان صنعتي و كشاورزي گفت: پاداش‌هاي همكاري به صورت تخفيف در قبض برق مشتركان اعمال مي‌شود.
اين مسئول افزود: طرح ذخيره عملياتي، تعمير و تعطيلات مشتركان صنعتي و طرح مشتركان كشاورزي در بازه زماني پانزدهم خرداد تا پانزدهم شهريور اجرا شد.
به گفته وي، مبلغ تخفيف براي مشتركاني كه از آغاز طرح با توانير همكاري كردند، در قبض شهريور لحاظ شد و براي مشتركاني كه در ماه‌هاي بعد همكاري خود را آغاز كرده اند، در قبض دوره بعدي اعمال مي‌شود.
معاون هماهنگي توزيع توانير گفت: پارسال نزديك به چهار هزار و 200 مشترك صنعتي و 27 هزار مشترك كشاورزي با اين شركت همكاري داشتند و در مجموع نزديك به يك هزار و 140 ميليارد ريال پاداش همكاري به آنها تعلق گرفت.
حقي‌فام اعلام كرد در زمان پيك امسال در سي ام تيرماه نزديك به 43 هزار مشترك با صنعت برق همكاري كردند كه سه هزار و 18 صنعت در طرح تعطيلات و تعميرات، يك هزار و 628 صنعت در طرح ذخيره عملياتي و 36 هزار مشترك كشاورزي مشاركت داشتند.
به گزارش ايرنا، پيك بار مصرفي برق تابستان 1394 با افزايش سه هزار مگاواتي نسبت به سال پيش از آن به 50 هزار و 177 مگاوات رسيده بود.
برپايه گزارش ها، 33.7 درصد مصرف برق كشور در بخش خانگي، 31.5 درصد در بخش صنعتي، 16.1 درصد در بخش كشاورزي و 18.7 درصد مربوط به بخش عمومي، روشنايي گذرگاه ها و تجاري است.
اقتصام**3065**1961** خبرنگار: محمد ملك دار** انتشاردهنده: مريم مسعود