هراس پليس اسپانيا از اقدام داعش براي حمله به ايالت آندالوسيا

مادريد- ايرنا- نيروهاي امنيتي اسپانيا هشدار داده اند كه داعش قصد دارد براي فتح دوباره اندولس (ايالت آندالوسيا در جنوب ) از پايگاه هاي خود در ليبي و يا مغرب استفاده كند.

به گزارش ايرنا، روزنامه 'ال موندو' اسپانيا روز دوشنبه در گزارشي نوشت : آخرين گزارش هاي مربوط به خطر داعش كه توسط پليس و گارد ملي در اسپانيا تهيه شده است، تاييد مي كند كه پس از ضعيف شدن پايگاه داعش در سوريه و عراق، اكنون ليبي به عنوان پايگاه اين گروه تروريستي براي حمله به اسپانيا و ديگر كشورهاي اروپايي مطرح است.
بر اساس اين گزارش، ليبي به دليل موقعيت استراتژيك، داشتن نفت و نداشتن ثبات سياسي، بهترين كشور براي عمليات هاي داعش است.
در گزارش سرويس هاي جاسوسي نيروهاي امنيتي اسپانيا آمده است: از حدود سه يا چهار ماه قبل، 30 درصد نيروهاي داعش كه از غرب به آنها پيوسته بودند به كشورهاي خود بازگشته اند.
اهميت اين آمار با توجه به اينكه مثلا از فرانسه 2000 نفر به داعش پيوسته اند، برجسته مي شود. اما اسپانيا در ميان كشورهاي غربي يك استثناست و همچنان به طور ماهانه سه تا چهار نفر از اين كشور به صفوف داعش مي پيوندند.
در حال حاضر 200 نفر اسپانيايي در ميان صفوف داعش وجود دارند و اكثريت افرادي كه از اين كشور يا همچنان به مقصد داعش خارج مي شوند، از استان سئوتا است. هر چند برخي نيز از كاتالونيا عازم اين سفر شده اند.
بر اساس اين گزارش، 60 درصد اين افراد مراكشي الاصل، 30 درصد آنها اسپانيايي و 10 درصد بقيه از مليت هاي گوناگون مانند برزيل و يا روماني هستند.
تحقيقات همچنين نشان مي دهند كه اين افراد هر بار از راه هاي پيچيده تري را براي رسيدن به داعش استفاده مي كنند. در حال حاضر افراد اين گروه، كمتر سفر هوايي انجام مي دهند و ترجيحا بخشي از سفر خود را با اتومبيل انجام مي دهند. 15 نفر از افرادي كه در آغاز به داعش پيوسته و اكنون به اسپانيا باز گشته اند، به جرم تروريسم در زندان بسر مي برند.
هر چند افراد عموما بدليل سختي شرايط زندگي و درخواستهاي داعش باز مي گردند، اما بعيد نيست كه هدف برخي از آنها انجام سو قصد در كشورهاي مبدا باشد.
خبرنگار : مهدي نعمتي ** دبير: محسن اسماعيلي
شبد ** اروپام *5*491**9122** 3404