۲۹ شهریور ۱۳۹۵،‏ ۲۲:۴۶
کد خبر: 82236600
۰ نفر
دختران 57 درصد قبولي كنكور امسال

تهران-ايرنا- نتايج كنكور سراسري سال 95 ساعاتي قبل منتشر شد و بازدختران پيشتاز شدند اين بار با تخصيص 57 درصد از صندلي هاي دانشگاه هاي كشور.

به گزارش ايرنا، بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش كشور 398 هزار و 832 نفر در كنكور پذيرفته شدند كه از اين تعداد 227 هزار و 324 نفر زن و 171 هزار و 508 نفر مرد هستند.
البته مطابق آمار سازمان سنجش حدود 59 درصد از ثبت نام كنندگان اوليه كنكور را زنان تشكيل مي دادند.
امسال 86 هزار و 437 نفر براي شركت در كنكور ثبت نام كردند كه از اين تعداد 509 هزار و 143 نفر زن (حدود 59 درصد) و 351 هزار و 294 نفر مرد (حدود 41 درصد) ثبت نام كننده براي شركت در آزمون بوده اند.
حال اين تفكيك جنسيتي را در گروه هاي آزمايشي نگاه مي كنيم :
- از كل پذيرفته شدگان امسال 9 هزار و 193 نفر در گروه آزمايشي هنر كه 7هزار و 98 نفر زن و 2هزار و 95 نفر مرد هستند.
- از كل پذيرفته شدگان امسال در گروه آزمايشي زبان هاي خارجي 9 هزار و 485 نفر زن و 3 هزار و 260 نفر مرد پذيرفته شده اند.
- از كل پذيرفته شدگان تعداد 142 هزار و 394 نفر در گروه آزمايشي علوم تجربي قرار دارند كه 93 هزار و 158 نفر زن و 49 هزار و 236 نفر مرد مي باشند.
- از كل پذيرفته شدگان امسال تعداد 117 هزار و 319 نفر در گروه آزمايشي علوم انساني هستند كه 74 هزار و 179 نفر زن و 43 هزار و 140 نفر مرد مي باشند.
از تعداد كل پذيرفته شدگان تعداد 117هزار و 181 نفر در گروه آزمايشي رياضي و فني كه از اين تعداد 43 هزار و 404 نفر زن و 73 هزار و 777نفر مرد مي باشند.
البته آمار واقعي با آمار كارت هاي صادر شده براي شركت در جلسه آزمون تفاوت هايي دارد زيرا هر داوطلب اين امكان را داشت كه علاوه بر رشته اصلي خود در گروه آزمايشي هنر و زبان هاي خارجي نيز شركت كند بنابر اين گاهي يك داوطلب حقيقي دو و حتي سه كارت ورود به جلسه كنكور تهيه كرده است.
در بخش علاقمندان، آمار اين تفكيك جنسيتي را در دست نداريم.
علاقمندان يعني داوطلباني كه علاوه بر گروه آزمايشي اصلي خود در يك يا دو گروه آزمايشي ديگر همزمان شركت مي كنند.
به گفته مشاور ارشد سازمان سنجش كشور به خبرنگار ايرنا از رقم 154هزار و 398 نفر علاقمندان ، بر حسب مورد 44 هزار و 793 نفر علاوه بر گروه اصلي خود علاقمند به شركت در گروه هنر و 109 هزار و 605 نفر علاقمند به شركت در گروه زبان هاي خارجي بوده اند.
با توجه به اينكه بيشترين شركت كنندگان در دو گروه آزمايشي هنر و زبان هاي خارجي بطور كاملا معنا داري زنان هستند اينجا نيز بايد به موضوع سهم زنان در قبولي كنكور دقت كرد.
حسين توكلي دوشنبه شب در اين گفت و گو اظهار داشت: با توجه به آمار واقعي داوطلبان و آمار علاقمندان (154 هزار و 398 نفر) كه مجموعه مي شود يك ميليون و 14 هزار و 835 سازمان سنجش همين رقم يعني يك ميليون و 14 هزار و 835 كارت ورود به جلسه صادر كرده است.
كنكور سال 95 در 24 و 25 تير ماه همزمان در 369 شهرستان كشور برگزار شد.
اين آزمون در 19 كشور خارجي و 23 حوزه خارج از كشور برگزار شد.
به گفته توكلي از 860 هزار داوطلب واقعي تعداد 773 هزار و 587 نفر در جلسه آزمون حاضر شدند و تعداد 86 هزار و 850 نفر غايب بودند كه آمار غايبين معادل 10 و 9 صدم درصد شركت كنندگان بود.
توكلي همچنين گفت تا اين لحظه (زمان مصاحبه با ايرنا ساعت 12 و 45 دقيقه) حدود 150 هزار نفر نتيجه كنكور را بر روي سايت سنجش مشاهده كرده اند.
نتيجه كنكور امسال ساعت 20 روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور قرار گرفت.
فراهنگ**1823*شبد ** 1095** خبرنگار: طاهره نبي اللهي** دبير : رضا رضائي مجد