جشن تولد كودكان كار در شهركرد برگزار شد

شهركرد- ايرنا- همزمان با شب عيد غدير خم دومين جشن تولد كودكان كار در شهركرد برگزار شد.

مديركل بهزيستي چهارمحال وبختياري گفت: اين جشن تولد براي 100كودك كار كه در دوسال گذشته در استان از طريق اورژآنس 123و كلينيك مددكاري خانواده شناسايي شده، برگزار شد.
محمد ميرزايي در اين آيين افزود: بيشتر اين كودكان به دليل فقر و مشكلات مالي و همچنين اعتياد خانواده ها دچار مشكل هستند و تا كنون براي آنها جشن تولد برگزار نشده است .
وي گفت: بيشتر كودكان كار استان به دليل فقر مالي كار مي‌كنند، نه به دليل بي‌سرپرست و قانون اجازه نمي‌دهد، كودكاني كه سرپرست دارند را در مراكز نگهداري و بهزيستي به آنها مشاوره ارائه مي دهد.
به گفته وي، در استان چهارمحال وبختياري كودك كار بي‌سرپرست وجود ندارد.
ميرزايي اظهار كرد: كودكان كار كه جامعه هدف سازمان بهزيستي و كلينيك خانواده اين سازمان 18سال هستند.
وي گفت: هم اكنون پس از شناسايي كودكان كار خدمات مشاوره اي ارائه و10 جلسه آموزش مهارت هاي زندگي ارائه مي شود و تنها پنج درصد اين كودكان بعد ازمراحل مشاوره ومددكاري بازگشت به كار دارند.
وي اظهار كرد: بيشتر كودكان كار به دليل اعتياد خانواده، بدسرپرستي، بي سرپرستي، فقر اقتصادي خانواده و فقر فرهنگي به كار كردن مجبور مي شوند.
7360/2097

سرخط اخبار استان‌ها