ايجاد رشته هاي دانشگاهي مرتبط با اقتصاد مقاومتي در دانشگاه امام خميني

تهران - ايرنا - رئيس دانشگاه علمي كاربردي واحد امام خميني (ره) تهران گفت: رشته هاي دانشگاهي مرتبط با موضوع اقتصاد مقاومتي مورد تاكيد مقام معظم رهبري در اين دانشگاه ايجاد مي شود.

به گزارش خبرنگار اجتماعي ايرنا، محمدرضا گروسي روز يكشنبه در حاشيه امضاي تفاهم نامه همكاري ميان مركز دانش پژوهان و تشكل هاي شاهد و ايثارگر با دانشگاه علمي كاربردي واحد امام خميني (ره) تهران در جمع خبرنگاران اين مطلب را بيان كرد.
وي اظهار داشت: در حال حاضر رشته كسب و كار در راستاي سياست هاي اقتصاد مقاومتي به رشته هاي اين دانشگاه اضافه شده و سه رشته دانشگاهي ديگر نيز براي ترم بهمن ماه طراحي شده است.
وي خاطرنشان كرد: همچنين برنامه ريزي جدي براي رشته هاي كارشناسي ارشد در اين دانشگاه انجام شده است.
گرسي ادامه داد: ما بايد در راستاي اقتصاد مقاومتي رشته هاي خاص براي كاربردي كردن مشاغل داشته باشيم به همين منظور 18 رشته جديد كارداني و كارشناسي به رشته هاي اين دانشگاه افزوده شده است.
رئيس دانشگاه علمي كاربردي واحد امام خميني (ره) تهران افزود: اكنون 10 مركز فعال با هشت هزار دانشجو در اين دانشگاه مشغول تحصيل هستند كه اميدواريم با امضاي اين تفاهم نامه و در راستاي تاكيدات مقام معظم رهبري و دولت تدبير و اميد جهت تحقق بحث اقتصاد مقاومتي اقدامات جدي صورت گيرد.
گروسي ادامه داد: همچنين قرار است روز ششم مهرماه بزرگترين جشن فارغ التحصيلي جامعه شاهد و ايثارگر با حضور رئيس بنياد شهيد و وزير علوم برگزار شود.
وي ارتقاي سطح علمي جامعه ايثارگران، بهره مندي از نخبگان و صدور گواهينامه براي شركت در كلاس هاي آموزشي در قالب پودمان را از مفاد اين تفاهم نامه عنوان كرد.
علي عباس كمري رئيس مركز دانش پژوهان و تشكل هاي شاهد و ايثارگر نيز در اين مراسم گفت: استفاده از ظرفيت اين واحد دانشگاهي، افزايش همكاري هاي علمي، برگزاري كلاس هاي آموزشي ويژه نخبگان و افراد سرآمد در حوزه هاي علمي و پژوهشي،‌ استفاده از ظرفيت و توانمندي اعضاي مركز دانش پژوهان براي تاسيس پارك علم و فناوري از اهداف اين تفاهم نامه است.
اين تفاهم نامه سه ساله به امضاي علي عباس كمري رئيس مركز دانش پژوهان و تشكل هاي شاهد و ايثارگر و محمدرضا گروسي رئيس دانشگاه علمي كاربردي واحد امام خميني (ره) تهران رسيد.
اجتمام**7268 ** 1418
خبرنگار : مهناز بيرانوند / دبير : مريم فراهاني