ابطال 54 پروانه كاربرد علامت استاندارد در آذربايجان غربي

اروميه- ايرنا- مديركل استاندارد آذربايجان غربي گفت: 54 پروانه كاربرد علامت استاندارد واحدهاي توليدي و خدماتي، امسال در اين استان باطل شده است.

منصور جلاير روز يكشنبه در مصاحبه با خبرنگار ايرنا افزود: پيگيري نكردن واحد توليدي براي تمديد پروانه، تعطيلي يا غيرفعال بودن واحدهاي توليدي و رعايت نكردن استانداردهاي اجباري توسط برخي واحدها از جمله علت هاي ابطال پروانه اين واحدها بوده است.
وي اضافه كرد: همچنين در سال جاري 55 پروانه كاربرد علامت استاندارد به واحدهاي توليدي و خدماتي در آذربايجان غربي صادر شده است.
وي اظهار كرد: از اين تعداد 47 پروانه استاندارد، اجباري و هشت پروانه استاندارد نيز تشويقي بوده است.
مديركل استاندارد آذربايجان غربي ادامه داد: اين پروانه هاي صادره در بخش هاي خدمات سردخانه اي، مصالح ساختماني و حوزه هاي غذايي و كشاورزي بوده است.
جلاير گفت: امسال همچنين 209 پروانه كاربرد علامت استاندارد در آذربايجان غربي تمديد شده است كه اين پروانه ها را پس از بررسي هاي كارشناسي لازم تمديد كرده ايم.
وي افزود: رعايت استانداردهاي اجباري تدوين شده در واحدهاي توليدي و خدماتي، وظيفه مهم اين واحدهاست كه روند صدور، تمديد يا ابطال آنها توسط اداره كل استاندارد انجام مي شود.
به گزارش ايرنا، هم اكنون 833 واحد توليدي مشمول استاندارد اجباري در آذربايجان غربي وجود دارد و 955 فرآورده كالايي و خدماتي نيز داراي پروانه استاندارد است.
8137/1905**خبرنگار: سيده فاطمه سجادي**منتشر كننده: حسن فاخري