«ناآمادگی قطعه سازان» دلیل كاهش 20 درصدی داخلی سازی خودروهای تولیدمشترك اعلام شد

تهران- ایرنا- مدیركل صنایع خودرو و نیرو محركه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در زمان شروع همكاری های بین المللی، قطعه سازان آمادگی داخلی سازی 40 درصدی خودروهای تولید مشترك را نداشتند، بنابراین خودروسازان مجوز گرفتند و كار را با 20 درصد ساخت داخل شروع كردند.

امیرحسین قناتی این مطلب را در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا و در پاسخ به این پرسش كه «بر اساس سیاست های وزارت صنعت قرار بود همكاری های خودرویی با ساخت داخل 40 درصدی شروع شود، چرا اكنون بحث 20 درصد مطرح شده است؟، بیان كرد.
وی افزود: با توجه به تسریع در اجرای قرارداد، نخستین تولید مشترك باید امسال راهی بازار می شد اما تولیدكنندگان داخلی آمادگی تامین 40 درصد را نداشتند.
مدیركل صنایع خودرو و نیرو محركه وزارت صنعت تاكید كرد: اما به طور قطع میزان عمق داخل را باید در سال آینده به 40 درصد برسانند.
وی ادامه داد: شروع همكاری ها همیشه به برخی مقدمات نیاز دارد و در بحث رساندن عمق ساخت داخل خودروهای تولید مشترك شركت های ایرانی و طرف های خارجی به 40 درصد، قطعه سازان داخلی نیز باید این آمادگی را داشته باشند.
به گزارش ایرنا، براساس سیاست های وزارت صنعت، در همكاری های خودرویی باید عمق ساخت داخل خودروها از 40 درصد شروع شود و در مدت 2 سال به 80 درصد برسد.
قناتی در پاسخ به پرسش دیگر مبنی بر اینكه «بعد از اجرای برجام بحث همكاری شركت های خودروساز ایرانی با فولكس واگن و فیات مطرح شد، آیا این مذاكرات رها شده است؟» گفت: این مذاكرات رها نشده و هنوز در حال مذاكره با طرف های خارجی هستیم.
وی ادامه داد: در این مذاكرات، بحث الزامات ما و رعایت چارچوب همكاری هایی كه توسط وزارت صنعت مشخص شده مطرح شده است و ‌تا زمانی كه آنها محقق نشود همكاری ها شكل نخواهد گرفت.
اقتصام**9189** 2023