استاد دانشگاه شهيدبهشتي عضو كميته ملي يونسكو شد

تهران-ايرنا- رئيس پژوهشكده علوم محيطي دانشگاه شهيد بهشتي با حكم وزيرعلوم به عضويت كميته ملي اخلاق زيستي و اخلاق در علم و فناوري وابسته به اين كميسيون درآمد.

به گزارش روز سه شنبه ايرنا از دانشگاه شهيد بهشتي ، طي حكمي از سوي محمد فرهادي، وزير علوم، تحقيقات و فناوري و رئيس كميسيون ملي يونسكو، هومان لياقتي - رئيس پژوهشكده علوم محيطي دانشگاه به عضويت كميته ملي اخلاق زيستي و اخلاق در علم و فناوري وابسته به كميسيون ملي يونسكو درآمد.

** اولين سالگرد فاجعه منا در دانشگاه تهران برگزار مي شود
بسيج دانشجويي دانشگاه تهران اولين سالگرد فاجعه منا را با حضور خانواده شهيد ركن آبادي و سخنراني منوچهر متكي برگزار مي كند.


** فعاليت موسسه « نصير » غيرقانوني اعلام شد

دفتر آموزش غير دولتي وزارت علوم طي اطلاعيه اي اعلام كرد:موسسه «نصير» داراي مجوز برگزاري دوره هاي آموزش عالي آزاد، كلاس هاي آمادگي و آزمون هاي آزمايشي بالاتر از ديپلم از وزارت علوم نيست.​

** بدهكاران دانشجويي از دريافت تسهيلات جديد بانكي محروم شدند
براساس تفاهم نامه منعقد شده بين شركت اعتبار سنجي بانك مركزي و صندوق رفاه دانشجويان، بدهكاران صندوق رفاه به عنوان بدهكار بانكي قرار گرفته و نمي توانند براي دريافت تسهيلات جديد قبل از بازپرداخت بدهي معوق اقدام كنند.
بنابراين معاون درآمد و سرمايه گذاري صندوق رفاه دانشجويان در بخشنامه اي به روساي دانشگاه‌ها، اعلام كرد: ترتيبي اتخاذ شود كه پس از مراجعه حضوري دانش آموخته و يا در پاسخ به بانك ها درصورتي كه دانش آموخته بدهي معوق خود را پرداخت كرده باشد، نامه‌اي با امضاي معاون دانشجويي دانشگاه تهيه و به بانك ارسال شود.

فراهنگ**9187**1823