خوابيدن طولاني مدت در روزهاي تعطيل  انسان را خسته تر مي كند

تهران-ايرنا- محققان سوئدي ادعا مي كنند كه خوابيدن طولاني مدت در روزهاي تعطيل آخر هفته ريتم طبيعي بدن را بهم مي زند و باعث مي شود انسان به جاي اينكه احساس كند استراحت بيشتري كرده است، خستگي بيشتري را احساس كند.

به گزارش روز دوشنبه گروه علمي ايرنا از روزنامه اينديپندنت، محققان موسسه كارولينسكاي سوئد مي گويند: اين موضوع تا حدودي به دليل بهم خوردن ريتم شبانه روزي بدن است بنابراين زمانيكه انسان در روزهاي تعطيل دير از خواب بيدار مي شود مانند اين است كه ريتم شبانه روزي وي دچار تاخير شده است و اين تاخير هوشياري و چابكي وي را كاهش مي دهد.
محققان با توصيه نسبت به اينكه بايد برنامه منظم ريتم شبانه روزي بدن را ثابت نگاه داشت ،خاطر نشان كردند كه اين مسئله در مورد اغلب مردم صورت نمي گيرد.
'بجورن بجورواتن' محقق دانشگاه برگن در نروژ نيز با تاييد ادعاي اين محققان مي گويد: بايد همه زمان خواب و بيداري خود را ثابت نگاه دارند و در شب هاي تعطيل آخر هفته دير نخوابند و روزهاي تعطيل دير از خواب بيدار نشوند.
با اين وجود اين اولين بار نيست كه خوابيدن تا ديروقت در روزهاي تعطيل آخر هفته موضوع انتقاد جهان پزشكي بوده است.
سال گذشته مطالعه اي كه در مجله Clinical Endocrinology and Metabolism منتشر شد نيز خوابيدن طولاني مدت در روزهاي تعطيل آخر هفته را با افزايش خطر ابتلا به ديابت و بيماري قلبي ارتباط داد.
محققان در آن مطالعه متوجه شدند كه ارتباطي ميان الگوهاي در حال تغيير خواب و بروز تغييرات در نتيجه آزمايش خون وجود دارد بطوريكه سطوح تري گليسريد چربي افزايش يافت و سطح نوع 'خوب' كلسترول كاهش يافت.
علمي**2038** 1418