بيش از پنج هزار قطعه ماهي در هورالعظيم تلف شد

اهواز - ايرنا - مديركل حفاظت محيط زيست خوزستان گفت:طي روزهاي اخير به دليل كاهش دوباره آب تالاب هورالعظيم، بيش از پنج هزار ماهي تلف شد.

احمدرضا لاهيجان زاده يكشنبه در گفت وگو با ايرنا اظهار كرد: با افزايش كشت در حوضه رودخانه كرخه آب ورودي به تالاب كاهش يافته است به همين دليل، طي هفته گذشته با هماهنگي سازمان آب و برق خوزستان 50 مترمكعب بر ثانيه به ورودي آب تالاب اضافه شده است.
وي افزود: مرگ و مير ماهي ها در تالاب هاي استان هر سال در ماه هاي مرداد و شهريور با كاهش آب ورودي، افزايش دما و رطوبت و به تبع آن كاهش اكسيژن اتفاق مي افتد كه پارسال نيز شاهد اين رخداد بوديم.
لاهيجان زاده اضافه كرد: شيلات استان امسال چندين ميليون قطعه بچه ماهي در هورالعظيم رهاسازي كرد كه اين مساله نيز روي جمعيت ماهي ها و اتلاف آنها تاثير گذاشته است.

*يك هزار هكتار از هورالعظيم تشنه ماند
مديركل حفاظت محيط زيست خوزستان همچنين درباره فعاليت شركت هاي نفتي در هورالعظيم گفت:با وقوع سيلاب در رودخانه كرخه در اوايل امسال و رهاسازي آب از سد كرخه، بخش زيادي از تالاب آبگيري شد.
لاهيجان زاده افزود: براي آبگيري هورالعظيم تعداد زيادي از دريچه هايي كه از سوي شركت نفت و براي فعاليت هاي نفتي بتن ريزي شده و مسدود شده بود، بازگشايي شد.
وي با اشاره به درگيري چند ساله وزارت نفت و سازمان محيط زيست در خصوص جاده سازي در هورالعظيم گفت:بخشي از اراضي هورالعظيم در حوضچه شماره 3، حدفاصل جاده آزادگان شمالي تا دايك مرزي در حدود يك هزار هكتار است كه به دليل استقرار تاسيسات و لوله هاي نفتي هنوز آبگيري نشده است.
لاهيجان زاده با اشاره به اينكه اين جاده به طول 13 كيلومتر به موازات دايك مرزي احداث شده، اضافه كرد:تاسيسات مستقر در اين بخش شهريور ماه تكميل مي شود و شركت نفت درخواست كرده كه آبگيري آن را تا مهر ماه به تعويق بيندازيم.
وي تاكيد كرد:شركت نفت در ماه هاي اخير، دريچه هاي جديدي را مسدود نكرده است و بتن ريزي هاي موجود مربوط به سال 89 است.
بر اساس اين گزارش، هورالعظيم در مرز ايران و عراق، آخرين بازمانده تالاب هاي بين النهرين و از مهم ترين تالاب هاي خاورميانه است.
يك سوم اين تالاب با وسعت 125 هزار هكتار در ايران قرار دارد. بيش از هفت هزار هكتار از اين تالاب در سال 87 به وزارت نفت براي اكتشاف و استخراج نفت قرار گرفت. اگرچه ورود شركت نفت به اين تالاب مشروط به رعايت ضوابط زيست محيطي بوده اما اين ضوابط اعم از جاده سازي، قطعه قطعه كردن تالاب و تخليه پسماندهاي نفتي هيچگاه رعايت نشده است. مخزن شماره 3 هورالعظيم در اين سال ها براي فعاليت هاي نفتي خشكانده شده بود. تامين حقابه اين تالاب يكي از مصوبات كارگروه ملي مقابله با گرد و غبار است كه در پي توفان هاي شديد زمستان 93 ايجاد شده بود.
آبگيري اين تالاب در سال 93 با بازگشايي يكي از دريچه ها آغاز شد كه با وقوع سيلاب در رودخانه كرخه ادامه يافت. به گفته مسئولان محيط زيست حدود 60 درصد از بخش ايراني اين تالاب هم اكنون آبگيري شده است.
هورالعظيم پس از خشك شدن به يكي از كانون هاي اصلي توليد ريزگرد تبديل شده است.
7151/6125