انتشار كتاب شناسايي گياهان و علف هاي هرز با تاكيد بر آناتومي آنها

تهران- ايرنا- كتاب 'شناسايي گياهان و علف هاي هرز با تاكيد بر آناتومي آنها' در واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي ترجمه و منتشر شد.

به گزارش ايرنا از واحد علوم و تحقيقات، كتاب 'شناسايي گياهان و علف هاي هرز با تاكيد بر آناتومي آنها' نوشته 'هانسجورگ كرمر' و 'پتر بور' با ترجمه 'مرجان ديانت' و 'سيد ميثم حسيني' از اعضاي هيات علمي واحد علوم و تحقيقات و 'مصطفي اويسي' عضو هيات علمي دانشگاه تهران به چاپ رسيد.
'مرجان ديانت' عضو هيات علمي گروه شناسايي و مبارزه با علف هاي هرز دانشكده كشاورزي واحد علوم و تحقيقات درباره اين كتاب گفت: مطالعه آناتومي گياه يكي از راه هاي ارزشمند در شناخت تاكسونومي، تكوين، فيزيولوژي و تكامل گياه است.
وي افزود: در اين كتاب آناتومي علف هاي هرز در ارتباط با ويژگي هرز بودن آنها مورد بررسي قرار گرفته است.
ديانت با اشاره به بهره گيري مترجمان كتاب از دايره لغات فارسي اظهار داشت: در ترجمه كتاب سعي شده از كلمات فارسي آشنا در علوم گياهي استفاده شود اما در مواردي كه واژه هاي فارسي به اندازه انگليسي گويا نبوده اند به همان لغات انگليسي اكتفا شده است.
علمي**1055*2017

براي اطلاع از اخبار متنوع علمي و فناوري، با كانال علمي ايرنا در تلگرام همراه شويد:
irnaelm@
https://telegram.me/irnaelm