پدافند غيرعامل زمينه ايمن سازي جامعه در برابرحركت دشمنان را فراهم مي كند

سمنان-ايرنا-استاندار سمنان اين استان به لحاظ پيشرفت هاي فناوري و زير ساخت هاي شبكه هاي مجازي رتبه دوم را در كشور دارد ، گفت : پدافند غير عامل زمينه ايمن سازي جامعه در برابر حركات دشمنان در كشور را فراهم مي كند.

به گزارش ايرنا،محمدرضا خباز روز شنبه در نشست شوراي پدافند غير عامل استان سمنان در سالن استانداري افزود: دشمنان نظام درصدد حملات سايبري به پايگاه هاي علمي و اطلاعاتي كشورمان هستند.
وي اظهار داشت: به دليل سرعت بسيار بالا در حملات دشمنان بايد پدافند غير عامل در كشور توجه ويژه اي شود.
خباز ادامه داد:ايجاد فضاس بازدارندگي در زير ساخت هاي دفاعي كشور و ايمن سازي آن از برنامه هاي راهبردي پدافند غير عامل است.
وي اضافه كرد: ارتقا فرهنگ عمومي مردم با اجراي آموزشهاي عمومي و اقدامات فرهنگي و تمرين رزمايش در رابطه با ارتقا آمادگي و پايداري در حوزه هاي مختلف در برابر تهديدات نظامي دشمن از ماموريت هاي اساسي پدافند غيرعامل است.
استاندار سمنان خاطرنشان كرد: اداره مردم به منظور مقابله با بحران تهديد نظامي با بكارگيري بسيج امكانات و منابع عمومي ،دولتي و مردمي در دستور كار اين نهاد مهم در كشور قرار گيرد.
وي با بيان اين كه دشمنان نظام ديگر نمي توانند از طريق حمله نظامي ضربه اي به كشور وارد كنند، تصريح كرد:جنگ در شبكه هاي مجازي و سست كردن اعتقادات مذهبي مردم از برنامه هاي دشمنان است.
خباز تصريح كرد : استكبار جهاني،روح و جسم ملت ايران را هدف قرار داده است و بايد آحاد ملت و مسئولين در برابر اينگونه تهديدات هوشيار باشند.
وي ضربه زدن به امنيت غذايي مردم و آلوده كردن آب هاي آشاميدني و مصرفي مردم و مبتلا شدن آن ها به بيماري سخت از كارهاي نابخردانه دشمنان برشمرد.
وي خواستار آموزش همه دستگاه هاي اجرايي برابر تهديدات خارجي شد.
7339/6026