برنامه ریزی برای استفاده از مصالح بومی براساس اقلیم هر منطقه ضروری است

یزد - ایرنا - معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: غفلت از مصالح بومی در چند سال گذشته مشكلاتی را برای كشور ایجاد كرده است؛ بنابراین نیازمند برنامه ریزی برای استفاده از این گونه مصالح براساس اقلیم هر منطقه هستیم.

به گزارش ایرنا ، محمد شكرچی زاده روز چهارشنبه در نخستین همایش مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان در یزد اظهار كرد: بخشی از مصالح ساختمانی مورد استفاده در ساخت و ساز به ویژه در شهرهای كوچك و مناطق روستایی كشور ما كیفیت مطلوب ندارد.
وی با اشاره به لزوم توجه به مبانی توسعه پایدار در تولید مصالح تصریح كرد: یكی از مهمترین علل پایین كیفیت بخشی از مصالح ساختمانی كشور و نامناسب بودن كیفیت مواد اولیه مورد نیاز برای تولید مصالح ساختمانی به دلیل بررسی نشدن ذخیره معدنی قبل از تولید است.
رئیس مركز تحقیقات ساختمان افزود: در دوره ای یكسری برنامه ریزی ها برای تولید برخی مصالح ساختمانی شده به گونه ای كه 120تن تولید سیمان برای كشور پیش بینی شده كه این موضوع توجیه ندارد با این حال برای رونق كارخانه های سیمان ، وزارت راه استفاده از این نوع محصول را در دستور كار برای زیرساخت ها و راهها قرار داده است.
شكرچی زاده ادامه داد: 30سال است كه برای توسعه تكنولوژی های نو در تولید مصالح ساختمانی در كشور برنامه ریزی شده ولی متاسفانه این برنامه ها موفق نبوده و باید برنامه ریزی های جدیدی صورت گیرد.
رئیس مركز تحقیقات مسكن كشور با بیان اینكه كیفیت برخی مصالح ساختمانی كه دارای استاندارد اجباری هستند هم رضایت بخش نیست گفت: حل این مشكلات نیازمند برنامه ریزی برای استفاده از مصالح بومی بر اساس تولیدات و اقلیم هر منطقه است.
معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان كرد: هزینه اجرای اندك و صرفه جویی مصرف سوخت، هزینه كم تولید، آشنایی افراد محلی با شیوه های ساخت، حفظ هویت بومی و حذف یا كاهش قابل ملاحظه هزینه های حمل از جمله مزایای مصالح بومی است كه باید بیشتر مورد استفاده باشد.
شكرچی زاده همچنین با بیان اینكه در شرایط امروز تدوین اطلس مصالح ساختمانی در كشور ضروری است ، اضافه كرد: باید اطلسی در زمینه موقعیت و شرایط اقلیمی تولید مصالح ساختمانی تدوین شود كه بتوانیم زمینه استفاده بیشتر از مصالح بومی را فراهم كنیم ضمن آنكه برنامه ریزی برای استفاده از فناوری های نوین در تولید و مصرف مصالح ساختمانی به منظور افزایش كیفیت ساخت و ساز صورت گیرد.
نخستین همایش مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان كشور از صبح امروز با حضور تركان مشاور رئیس جمهوری و رئیس سازمان نظام مهندسی ، معاونان وزیر راه و شهرسازی ، استاندار یزد و روسای نظام مهندسی ساختمان استانها آغاز شده و دو روز ادامه دارد.
1968/ 6197