پرداخت تسهيلات بسته حمايتي خروج از ركوددولت به 8 واحدتوليدي در تنكابن

نوشهر – ايرنا – فرماندار ويژه شهرستان تنكابن گفت : تاكنون 8 واحد توليدي نيازمند اين شهرستان در قالب بسته حمايتي خروج از ركود دولت تدبير و اميد تسهيلات با سود 18 درصد درياقت كردند.

سيد امير حسيني جو روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود از مجموع 13 واحد توليدي نيازمند دريافت تسهيلات در قالب سرمايه در گردش كه در سايت بهين ياب ثبت نام كرده بودند تعداد 8 واحد توليدي اين شهرستان از اين تسهيلات بهره مند شدند.
وي گفت: هم اكنون تعدادي از واحدهاي توليدي راكد و غير فعال در منطقه هستند كه امكان فعاليت دو باره آنها وجود ندارد و بايد با واگذاري اين واحدها به سرمايه گذاران جديد و ايجاد خطوط توليد مدرن زمينه احياي آنها فراهم شود.
فرماندار تنكابن با بيان اينكه شرط لازم و كافي براي ارائه اين تسهيلات ، اشتغالزايي است ، اظهار داشت : واحد هاي توليدي كه تسهيلات دريافت كرده اند موظف هستند تعداد نيروي كار خود را بر اساس توافقي كه قبلا صورت گرفته افزايش دهند.
در جلسه كارگروه رفع موانع توليد واحدهاي صنعتي غرب مازندران كه به ميزباني فرمانداري ويژه تنكابن در مرداد ماه سال جاري برگزار شده بود مقرر گرديد به 14 واحد توليدي نيازمند به سرمايه در گردش 115 ميليارد ريال تسهيلات پرداخت شود.
بر اساس آمار بانك مركزي ، هفت هزار و 500 واحد كوچك و متوسط در مناطق مختلف كشور با پرداخت 160 هزار ميليارد ريال تسهيلات ، قابليت احيا و بازگشت به چرخه توليد را با حمايت بانك ها دارند.
حسيني جو همچنين با اشاره به حمايت هاي دولت تدبيرو اميد و پرداخت تسهيلات بانكي در سه سال اخير به خسارت ديدگان از برف سال 92 ، گفت: پرداخت تسهيلات بانكي به 5 هزار و 600 واحد مسكوني جمعا به مبلغ 320 ميليارد ريال ، ارائه تسهيلات به 6 هزار كشاورز خسارت ديده به مبلغ 300 ميليارد ريال ، استمهال تسهيلات 800 كشاورز خسارت ديده و پرداخت تسهيلات به واحد هاي تجاري و صنعتي خسارت ديده در مجموع 45 ميليارد ريال از جمله اقدامات دولت تدبير و اميد بوده است.
فرماندار تنكابن خاطر نشان كرد : در اين مدت 120 ميليارد ريال تسهيلات خود اشتغالي به مدد جويان كميته امداد امام خميني (ره) اين شهرستان پرداخت شده است.
به گفته رئيس كل بانك مركزي ، بر اساس آمار مقايسه اي چهار ماهه اول امسال با مدت مشابه سال قبل شاهد افزايش 37 و 8 دهم درصدي در بخش تسهيلات بانكي بوديم به طوري كه ميزان تسهيلات در بخش صنعت 40 درصد و در بخش كشاورزي 70 درصد بيشتر از پارسال بوده است.
شهرستان 162 هزار نفري تنكابن در غرب مازندران از لحاظ تعداد پروانه بهره برداري رتبه هفتم ، ميزان سرمايه گذاري رتبه نهم و از نظر اشتغال رتبه هفتم را در استان دارد.
/1602/7513/1899