مجموعه اي از كتاب هاي جديد دوره متوسطه دوم در راه مدرسه

تهران-ايرنا- مديركل دفتر تاليف كتاب هاي درسي ابتدايي و متوسطه نظري وزارت آموزش و پرورش گفت: مجموعه اي از كتاب هاي درسي جديد در دوره دوم متوسطه و در پايه هاي دهم، يازدهم، دوازدهم و پيش دانشگاهي همزمان با آغاز سال تحصيلي 95 - 96 در اختيار دانش آموزان قرار مي گيرد.

محمود اماني طهراني روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه آموزش ايرنا اظهار كرد: سال 90 تحول كتاب هاي درسي از پايه اول دبستان با عنوان همسازي كتاب هاي درسي با سند تحول بنيادين آموزش و پرورش شروع شد.
وي افزود: جدول دروس جديد دهم اسفند 94 تصويب و 13 ارديبهشت 95 با امضاي رييس جمهوري به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد.
اماني طهراني اضافه كرد: بر اساس اين جدول روند رشته هاي تحصيلي در شاخه نظري رشته هاي علوم تجربي، رياضي فيزيك، ادبيات، علوم انساني و علوم و معارف اسلامي و شاخه فني و حرفه اي و كار دانش همانند گذشته باقي ماند.

* كتاب هاي درسي پايه دهم مهرماه روي ميز دانش آموزان
مدير كل دفتر تاليف كتاب هاي درسي ابتدايي و متوسطه نظري اظهار داشت: در ادامه تغيير كتاب هاي درسي براي مهر ماه امسال تمامي كتاب هاي مربوط به پايه دهم رشته هاي نظري و كتاب هاي عمومي كار دانش و فني و حرفه اي آماده شده است.
اماني طهراني با بيان اينكه اين كتاب ها شامل 25 عنوان است، افزود: تمامي اين كتاب هاي درسي داراي متن هاي راهنماي معلم و يك نرم افزار جامع آموزش معلمان به نام برفراز آسمان است كه در آن يك بخش ويديويي مفصلي وجود دارد و مولفان درباره تك تك درس هاي كتاب شيوه تدريس را به معلمان آموزش داده اند.
وي يادآور شد: در كنار اين نرم افزار، دوره حضوري تربيت مدرس تا قبل از آغاز سال تحصيلي جديد برگزار مي شود تا اين مدرسان پس از فراگيري آموزش هاي مربوط به كتاب هاي جديد پايه دهم به استان هاي خود برگشته و همكاران خود را آموزش دهند.
مدير كل دفتر تاليف كتاب هاي درسي ابتدايي و متوسطه نظري تصريح كرد: برخي از دروس پايه دهم در سال تحصيلي جديد دروسي هستند كه به لحاظ عنوان از قبل در جدول دروس بوده اما محتوا، روش يادگيري و اهداف كتاب تغييراتي كرده است.
اماني طهراني اضافه كرد: به عنوان مثال دروس رياضي، فيزيك، شيمي و زبان خارجي عنوان هايي است كه از قبل بوده اما در محتوا تغييراتي به وجود آمده از جمله در درس زبان خارجي كه قبلا رويكرد دستور و گرامري داشته و اكنون يك رويكرد ارتباطي دارد كه به مهارت هاي چهارگانه زبان مي پردازد.
وي گفت: اما تعدادي از دروس عناوين جديد دارند اين دروس در دوره دوم متوسطه در پايه هاي مختلف توزيع شده اند.

* درس تربيت بدني به پايه دوازدهم و پيش دانشگاهي آمد
مدير كل دفتر تاليف كتاب هاي درسي ابتدايي و متوسطه نظري با بيان اينكه در دوره دوم متوسطه دو خوشه دروس جديد داريم، ادامه داد: يك خوشه انسان و سلامت است كه چهار عنوان درسي را در بر مي گيرد يكي تربيت بدني كه از قبل هم بود اما در برنامه جديد زمان بيشتري به آن اختصاص داده و به موضوع تربيت بدني و ورزش بيشتر پرداخته شده است.
اماني طهراني افزود: در برنامه قبلي ساعت اختصاص داده شده به درس تربيت بدني در پايه دهم دو ساعت، در پايه يازدهم يك واحد بود و در پايه دوازدهم و پيش دانشگاهي چيزي به عنوان ورزش وجود نداشت.
وي خاطر نشان كرد: در برنامه درسي جديد در پايه دهم دو ساعت، در پايه يازدهم دو ساعت و پايه دوازدهم دو ساعت درس تربيت بدني و سلامت در نظر گرفته شده است.
مدير كل دفتر تاليف كتاب هاي درسي ابتدايي و متوسطه نظري اظهار داشت: در كنار تربيت بدني سه درس ديگر وجود دارد كه عنوان دو درس جديد است، درس آمادگي دفاعي از قبل بوده و همچنان تدريس آن در پايه دهم ادامه دارد و دو كتاب جديد انسان و محيط زيست و سلامت و بهداشت در پايه يازدهم و دوازدهم خواهد بود.
اماني طهراني اضافه كرد: در خوشه دروس انسان و مهارت هاي زندگي در مجموع چهار عنوان داريم كه سه عنوان آن شامل درس هنر، تفكر و سواد رسانه اي و كارگاه كارآفريني و توليد در پايه هاي دهم و يازدهم است و توسط مدرسه يكي از اين سه عناوين براي دانش آموزان انتخاب مي شود.
وي يادآور شد: در پايه دوازدهم نيز خوشه انسان و مهارت هاي زندگي، مديريت خانواده و سبك زندگي در نظر گرفته شده كه در اين بخش دانش آموزان با مهارت هاي زندگي آشنا مي شوند.

* نوآوري در دروس اختصاصي رشته هاي تحصيلي
مدير كل دفتر تاليف كتاب هاي درسي ابتدايي و متوسطه نظري با بيان اينكه در دروس اختصاصي رشته هاي تحصيلي نيز شاهد نوآوري و تغييراتي خواهيم بود، گفت: به عنوان مثال در رشته علوم تجربي و رياضي فيزيك درس هاي فيزيك، شيمي و زيست شناسي همچنان وجود دارد اما تغييرات اينگونه است كه اولا يك درس مستقل با عنوان آزمايشگاه علوم تجربي براي پايه دهم به مدت دو ساعت و پايه يازدهم يك ساعت اضافه شده است.
اماني طهراني، هدف اين درس را احياء آزمايشگاه در مدارس ذكر كرد و افزود: در سيستم آموزشي گذشته مدارسي كه آزمايشگاه داشتند نيز از اين ظرفيت استفاده نمي كردند كه اين جداسازي و ارايه مجزاي درس آزمايشگاه كمك مي كند تا بتوانيم آزمايشگاه فعال در مدارس داشته باشيم.
وي خاطرنشان كرد: كتاب مناسبي براي اين موضوع نوشته و دوره آموزشي براي معلمان گذاشته شده است و شركت صنايع آموزشي آمادگي كامل دارد تا تجهيزات آزمايشگاه را در اختيار مدارس قرار دهد.
مدير كل دفتر تاليف كتاب هاي درسي ابتدايي و متوسطه نظري به ديگر دروس تغيير يافته در سال تحصيلي جديد اشاره كرد و گفت: پيش از اين درس زمين شناسي صرفا براي رشته تجربي ارايه مي شد در حالي كه زمين شناسي علم مشتركي است كه رشته هاي علوم پايه و مهندسي به آن نيازمند هستند بنابراين زمين شناسي از اين پس در پايه يازدهم هم براي دانش آموزان تجربي و هم رياضي ارايه خواهد شد.
اماني طهراني در خصوص دروس جديد رشته هاي ادبيات و علوم انساني و علوم و معارف اسلامي در سال تحصيلي جديد نيز بيان داشت: درس جديد مطالعات فرهنگي در پايه دوازدهم ارايه خواهد شد، همچنين درس منطق و فلسفه كه پيش از اين با هم تلفيق شده بود در سه پايه تحصيلي جدا شده به اين صورت كه دانش آموزان در پايه دهم منطق، در پايه يازدهم فلسفه يك و در پايه دوازدهم فلسفه دو دارند.

* توزيع كتاب هاي درسي
مدير كل دفتر تاليف كتاب هاي درسي ابتدايي و نظري گفت: توزيع كتاب هاي درسي طبق سال هاي گذشته انجام مي شود و هيچ گونه مشكلي در زمينه توزيع وجود ندارد و كتاب ها به قيمت پشت جلد ارايه مي شود.
اماني طهراني اضافه كرد: زمينه هاي جديدي در توزيع الكترونيك كتاب هاي درسي نيز ايجاد شده و پايگاه اينترنتي irtextbook.ir وجود دارد و اين سامانه به صورت تك فروشي فعال است و هر دانش آموز، معلم و خانواده اي مي تواند كتاب و سي دي هاي مورد نظر خود را تهيه كند.
فراهنگ**1883**1027