رییس سازمان بهره وری: منبع 35درصد رشد اقتصادی در برنامه ششم، بهره وری است

تهران- ایرنا- رییس سازمان ملی بهره وری ایران اعلام كرد 35 درصد رشد اقتصادی هشت درصدی مورد نظر در لایحه برنامه ششم توسعه باید از طریق ارتقای بهره وری حاصل شود كه در صورت همكاری همه دستگاه ها می توان به این هدف دست یافت.

«رویا طباطبایی یزدی» امروز (جمعه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا یادآور شد: دولت یازدهم در شرایطی سكان قوه مجریه را بر عهده گرفت كه نرخ رشد اقتصادی در سال 1391 به منفی 6.8 درصد بود و در سال 1392 نیز منفی 1.9 درصد به ثبت رسید.
وی افزود: به دنبال رشد اقتصادی منفی در سال های 91 و 92، رشد بهره وری نیز در این سال ها منفی شد.
طباطبایی یزدی با بیان اینكه هنوز اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه رشد بهره وری در سال 1394 تعیین نشده است، افزود: آخرین آمار در زمینه رشد بهره وری در كشور مربوط به سال 1393 است كه در آن رشد اقتصادی سه درصد بود كه 2.1 درصد آن از طریق بهره وری حاصل شد؛ یعنی اینكه 70 درصد رشد اقتصادی كشور در آن سال مربوط به ارتقای بهره وری بود.
رییس سازمان ملی بهره وری ایران تاكید كرد نمی توان با محاسبه فقط یك سال مدعی شد نرخ و رشد بهره وری مطلوب بوده است.
این مسئول گفت: بهره وری مقوله ای است كه در میان مدت و در یك بازه زمانی پنج تا 6 ساله باید سنجیده شود و از این رو باید اطلاعات سال های 1394 و 1395 نیز به دست آید.

** میزان بهره وری مورد نظر در برنامه پنجم محقق نشد
رئیس سازمان ملی بهره وری ایران گفت: در برنامه پنجم قرار بود یك سوم رشد اقتصادی كشور از طریق بهره وری حاصل شود كه البته این برنامه از نظر تحقق رشد اقتصادی و نیز بهره وری شرایط مطلوبی نداشت.
وی یادآوری كرد: اینكه نرخ رشد اقتصادی و بهره وری در دولت پیش مطلوب نبود، بیش از هر امری به شرایط تحریم ها باز می گردد كه بویژه به بهره وری سرمایه لطمه بسیار زد.
طباطبایی یزدی ادامه داد: از سال 1393 كه از شدت تحریم ها كاسته شد، شاهد بهبود نرخ بهره وری بودیم.
به گفته وی، بخشی از دلیل محقق نشدن اهداف مورد نظر در برنامه پنجم ناشی از سوء مدیریت ها بر بخش های اقتصادی كشور بود.
وی ابراز امیدواری كرد امسال با توجه به اجرای برجام و افزایش امیدها به رفع كامل تحریم ها، نرخ رشد اقتصادی كشور ارتقا یابد و به دنبال آن سهم بهره وری از رشد اقتصادی نیز بیشتر شود.

** سهم 35 درصدی بهره وری در برنامه ششم
رئیس سازمان ملی بهره وری ایران درباره سهم بهره وری در برنامه ششم توسعه گفت: در لایحه این برنامه متوسط رشد اقتصادی هشت درصدی پیش بینی شده است كه اگر نتوان این میزان رشد را محقق كرد، احتمال تحقق اهداف سند چشم انداز 1404 از بین می رود.
وی افزود: در لایحه برنامه ششم مقرر شده است 35 درصد از رشد اقتصادی هشت درصدی از طریق بهره وری حاصل شود و بر این اساس باید سالیانه 2.8 درصد نرخ بهره وری ارتقا یابد.
طباطبایی یزدی گفت: برای تحقق اهداف برنامه ششم، سازمان ملی بهره وری همكاری با سه قوه و همه دستگاه های اجرایی را آغاز كرده است و با رییسان كمیته های بهره وری همه نهادهای مختلف و حتی نهادهای عمومی غیردولتی نشست های مستمر دارد.
وی ارتقای بهره وری بدون كمك تك تك اجزای كشور را امكانپذیر ندانست و افزود: افزون بر همكاری با همه دستگاه ها، اجرای برنامه بهبود چرخه مدیریت بهره وری در بنگاه های بزرگ اقتصادی نیز آغاز شده است تا این بنگاه ها به الگویی برای سایر بنگاه ها تبدیل شوند.
طباطبایی یزدی اضافه كرد: موضوع بهره وری به طور همزمان در همه دستگاه ها دنبال می شود زیرا مشكلی كه در گذشته وجود داشت، این بود كه بهره وری به صورت تك بعدی دنبال می شد.
وی یكی از لوازم ارتقای بهره وری در كشور را توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات عنوان كرد و گفت: برای این كار با وزارت ارتباطات در زمینه افزایش پهنای باند اینترنت و توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات به منظور ارتقای بهره وری همكاری داریم.
اقتصام**2025**1961