سوریه گزارش سازمان ملل در مورد استفاده از تسلیحات شیمیایی را رد كرد

تهران - ایرنا - نماینده سوریه در سازمان ملل ضمن رد نتایج تحقیقات سازمان ملل مبنی بر استفاده كشورش از تسلیحات شیمیایی گفت: هیچ مدرك واقعی و عینی در تایید این نتایج وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، 'بشار جعفری' گفت، این نتایج قاقد مدرك واقعی و عینی، اعم از نمونه ها و یا گزارش های پزشكی موید استفاده از گاز كلر، است.
در عین حال طبق نتایج تحقیقات سازمان ملل، گروه تروریستی داعش در حملات خود در سوریه از تسلیحات شیمیایی استفاده كرده است.
شبس** 1088*1613