وزيركشور: تمام وعده هاي رييس جمهوري در زمان انتخابات پيگيري مي شود

گرگان -ايرنا- وزير كشور گفت: امروز بعد از گذشت سه سال از عمر دولت تدبير و اميد، به لطف خدا تمام قول هاي رييس جمهوري در دوران انتخابات پيگيري مي شود تا تحقق يابد.

به گزارش ايرنا، عبدالرضا رحماني فضلي عصر امروز يكشنبه در آيين بهره برداري پل روگذر شهيد مدافع حرم حاجي حتم لو در شهر گرگان افزود: يكي از وعده هاي رييس جمهوري اين بود كه شر بزرگ دشمن را كه به بهانه انرژي هسته اي در خانه ملت را گرفته بود ،دور كند كه با مذاكرات و با هدايت رهبري، مقاومت و استقامت مردم و تدبير دولت به نتيجه رسيد.
وي ادامه داد: امروز ملتي نيستيم كه تهديد و هراسي داشته باشيم، مي خواستند ايران هراسي كنند و ما را تهديد به جنگ مي كردند، اجماع بين المللي عليه ايران شكل گرفته بود اما در نهايت تسليم قدرت مردم ايران شدند و مجبور شدند مذاكره را به نفع ملت ايران به پايان برسانند.
وزير كشور گفت: قول بعدي رييس جمهوري اين بود كه در سياست داخلي بايد آرامش و وحدت و انسجام داشته باشيم و مردم را نبايد از درگيري ها و اختلافات خسته كنيم.
رحماني فضلي افزود: در اين سه سال دولت نه تنها منشا اختلافي نبود، بلكه با بزرگواري، صبر و متانت همه حاشيه سازي ها عليه دولت را تحمل كرد و امروز در مملكت انسجام، وحدت و هماهنگي و همدلي داريم كه از اين بابت از رهبر معظم انقلاب تشكر مي كنيم.
وي ادامه داد: قول ديگر رييس جمهوري اين بود كه ما بايد در كشور امنيت داشته باشيم، امروز با وجود ناامني ها در منطقه خاورميانه، ايران جزيره ثبات در منطقه است.
وزير كشور گفت: قول ديگر رييس جمهوري اين بود كه وضعيت اقتصادي، اشتغال و توليد را فعال كنيم كه با ابلاغ سياست هاي اقتصاد مقاومتي از سوي رهبري دولت مصمم است اين پروژه را به نتيجه برساند و ما بتوانيم ضعف اقتصادي را جبران كنيم.
رحماني فضلي در ادامه به برنامه هاي دولت در حوزه مديريت شهري اشاره كرد و اظهارداشت: در حوزه مديريت شهري و شهرداري ها سياست دولت حمايت است كه از بودجه 60 هزار ميليارد توماني شهرداري ها 18 هزار ميليارد تومان از طريق ماليات ارزش افزوده و كمك مستقيم دولت است.
وي ادامه داد: دولت سعي كرده است قوانين مناسبي براي شهرداري ها تصويب كند كه در اين زمينه لايحه توسعه پايدار شهري، لايحه جامعه مديريت شهري و لايحه اداري و استخدامي در دولت در دست بررسي است.
وزير كشور اظهاراميدواري كرد با تلاش مردم، شهرداري ها و شوراها شهرها به كانون رفاه، آرامش و امنيت براي زندگي شهروندان تبديل شود.
9254/3070/1449/1648