گاز رساني به 430 روستاي كردستان در برنامه شركت گاز قرار دارد

سنندج -ايرنا- مديرعامل شرگت گاز كردستان گفت: كار گاز رساني به 430 روستاي استان در برنامه اين شركت قرار دارد.

به گزارش ايرنا سيد امير رضوي روز يكشنبه در جمع مردم روستاي 'نورآباد' سقز در تشريح كارهاي دولت در بحث گاز رساني با بيان اينكه، بهره مند شدن مردم روستا از نعمت گاز، جزو وظايف ماست، گفت: از اين تعداد روستا، عمليات گازرساني به 55 روستا در حال اجراست.
وي اضافه كرد: برنامه گاز رساني به 71 روستا هم در مرحله مناقصه و برنامه گاز رساني به 304 روستا هم در مرحله طراحي است.
او ادامه داد: از يك هزار و 703 روستاي استان كردستان يك هزار و 503 روستاي آن داراي قابليت گازرساني است كه در حال حاضر، يك هزار و 36 روستا داراي گاز طبيعي هستند.
رضوي با بيان اينكه در استان كردستان، 126 هزار خانوار روستايي از نعمت گاز برخوردارند گفت: در حال حاضر ضريب نفوذ گاز در روستاهاي كردستان 75 درصد و در شهرهاي استان 99 درصد است.
او عنوان كرد: براي خدمات رساني بهتر به شهروندان، در آينده نزديك در شهرهاي بويين بانه و صاحب سقز، نمايندگي شركت گاز راه اندازي مي شود.
مديرعامل شرگت گاز كردستان گفت: در هفته دولت روستاهاي 'جنيان، ماهيدر عليا، تمبر بيگ، اينچكه و شمسه' سقز گاز رساني شدند.
رضوي با بيان اينكه توسعه گازرساني در راستاي پيشرفت خدمت رساني وسيع به استان است، افزود: اين روستاها شامل 540 خانوار است كه دو هزار و 700 نفر جمعيت از آن بهره مند مي شوند.
وي اضافه كرد: براي گازرساني به اين روستاها، 33 كيلومتر شبكه پلي اتلين در قطرهاي مختلف اجرا شده و 450 انشعاب واگذار شده است.
او با اظهار اينكه در حال حاضر 152 روستاي شهرستان سقز گازرساني شده است، اعلام كرد:گاز رساني به هشت روستاي سقز هم در دست اجرست و كار گازرساني به 9 روستا ديگر هم در مرحله مناقصه است و گازرساني به 83 روستاي ديگر اين شهرستان هم جزو برنامه هاي شركت گاز است.
وي به محسن بيگلري، نماينده مردم شهرستان هاي سقز وبانه قول داد تا يك ماه آينده عمليات گازرساني به روستاهاي 'جوشن، خرمتا، دره آبي، سر سيف، سماقلو، قشلاق پل، عرب لنگ، كس نزان و گوره قلعه' شروع و اگهي گازرساني به 27 روستاي دهستان ميرده نيز به مناقصه گذاشته شود.
او همچنين اظهار داشت: با توجه به پيگيري هاي بيگلري، تا پايان سال 98 تمام روستاهاي بالاي 20 خانوار شهرستان سقز و 20 روستاي شهرستان بانه هم تا 2 سال ديگر از نعمت گاز برخوردار خواهند شد.
استان كردستان داراي بيش از 436 هزار و 934 مشترك در بخش هاي خانگي ، تجاري ،عمومي و صنعتي است.
سقز در 190 كيلومتري شمال غربي سنندج واقع شده است.
7249/1904