مناطق ویژه اقتصادی ساوه و زرندیه فرصتی طلایی در تحقق اقتصاد مقاومتی

ساوه - ایرنا - تثبیت مناطق ویژه اقتصادی به عنوان موتور محركه توسعه و رونق بخشی اقتصادی و ایجاد فرصت های برابر در تولید پایدار مبتنی بر ارزش افزوده، همواره از سیاست های دولت هاست و استان مركزی نیز با 2 منطقه اقتصادی كاوه و زرندیه در گام های توسعه ای با این نگاه نقش دارد.

توسعه و تعمیق مناطق ویژه اقتصادی توسط دولت ها با هدف رونق بخشی سیاست های اقتصادی و استفاده از ظرفیت های تولید داخلی با محوریت ورود فناوری های نوین دنبال می شود كه این امر ضمن حفظ سرمایه های ملی، بازار كسب و كار را نیز سامان می بخشد.
مناطق ویژه اقتصادی با فراهم آوردن بسترهای خدماتی از جمله تسهیل در واردات و صاردات، تامین مواد خام تولید و كاهش هزینه های ترانزیت خارجی، مشوق های مناسبی برای سرمایه گذران و كارآفرینان است.
منطقه ویژه اقتصادی كاوه در ساوه و منطقه وِیژه اقتصادی زرندیه در استان مركزی با هدف ایجاد كانون های متمركز توسعه اقتصادی و افزایش شاخص ارزش افزوده ناشی از كارآفرینی به یكی از مهمترین مناطق اقتصادی اثرگذار كشور تبدیل شده اند كه امروز بسیاری از نیازهای داخل و حتی خارج كشور از طریق آن ها برنامه ریزی می شود.
معافیت گمركی تا سقف ارزش افزوده، ورود ماشین آلات خطوط تولید بدون عوارض گمركی، اعمال قوانین مناطق آزاد تجاری و صنعتی و صدور مجوز ساخت و پایان كار به صورت رایگان تنها بخشی از مزیت های مناطق ویژه اقتصادی در استان مركزی است.
به گزارش ایرنا، رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ساوه معتقد است: بر اساس تعریف مزیت های اقتصادی در مناطق ویژه، مجموعه ای از معافیت های خاص كارآفرینی تدوین شده كه نمونه بارز آن صادرات ترانزیتی در منطقه ویژه اقتصادی كاوه ساوه است.
مرتضی طاهرنژاد افزود: منطقه ویژه اقتصادی ساوه به لحاظ اخذ مصوبه دولت و مجلس، امنیت سرمایه گذاری بیشتری برای كارآفرینان و سرمایه گذاران خارجی دارد.
وی ادامه داد: منطقه ویژه اقتصادی كاوه به لحاظ وجود زیر ساخت های مناسب، تجمیع هدفمند واحدهای صنعتی و از همه مهمتر تنوع تولید، مزیت های اقتصادی مناسبی را برای استان مركزی و كشور به ارمغان آورده است.
رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ساوه بیان كرد: منطقه ویژه اقتصادی كاوه در واقع به بنگاهی اقتصادی با ارزش افزوده بالا تبدیل شده كه بسیاری از سرمایه گذاران داخلی و خارجی به خاطر قدمت 50 ساله و تامین امكانات لازم رغبت سرمایه گذاری در این منطقه را دارند.
طاهر نژاد بیان كرد: دسترسی به آزاد تهران - ساوه و مجاورت در مسیر تزانزیتی كالا و فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) نیز ظرفیت ارزشمندی برای سرمایه گذاران و فعالان بخش اقتصادی در منطقه ویژه اقتصادی كاوه محسوب می شود.
به گزارش ایرنا، مدیر صنعت، معدن و تجارت شهرستان ساوه افزود: یكی از ویژگی های منحصر به فرد منطقه ویژه اقتصادی كاوه تربیت نیروهای كارآمد و متخصص به دلیل تجمیع واحدهای پایین دستی بخش تولید است و بنا بر آمار موجود ظرفیت های بالقوه منطقه ویژه اقتصادی كاوه سبب شده تا كمترین میزان نرخ بیكاری استان مركزی در ساوه باشد.
به گفته طاهر نژاد، هم اینك بیش از 160 طرح صنعتی در این ساوه در حال پیگیری است كه با توجه به مزیت های سرمایه گذاری منطقه ویژه اقتصادی كاوه، بیشتر طرح ها در این منطقه ویژه در دستور كار است.
معاون استاندار مركزی و فرماندار شهرستان ساوه نیز افزود: منطقه ویژه اقتصادی كاوه در كنار شهرك تجارت و سرمایه گذاری خارجی استان مركزی در ساوه مزیت ارزشمندی برای جلب مشاركت سرمایه گذاران داخلی و خارجی است.
محمد بهاروند بیان كرد: بیش از 500 واحد كوچك و بزرگ تولید و صنعتی در چرخه تولید در شهر صنعتی كاوه حیات اقتصادی دارند و دوران پسابرجام زمینه حضور سرمایه گذاران خارجی را بیش از گذشته برای مشاركت اقتصادی فراهم كرده است.
فرماندار شهرستان ساوه ادامه داد: بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری های صنعتی و اقتصادی استان مركزی در منطقه ویژه كاوه استقرار یافته كه بر اساس آخرین آمار با بهره برداری از طرح های جدید تولیدی و صنعتی در این منطقه، حدود 12 هزار اشتغال جدید به چرخه اشتغال ساوه افزوده می شود.
بهاروند عنوان كرد: طرح های تولید و اقتصادی جدید در منطقه ویژه اقتصادی كاوه و شهرك ها و نواحی صنعتی ساوه از پنج تا 90 درصد با پیش بینی سرمایه گذاری بالغ بر 724 میلیارد ریال بسته به نوع فعالیت و زمان آغاز عملیات اجرایی، پیشرفت فیزیكی دارند.
معاون استاندار مركزی گفت: منطقه ویژه اقتصادی كاوه به عنوان یكی از با سابقه ترین مناطق صنعتی و اقتصادی كشور با ارایه مشوق های سرمایه گذاری به دنبال تحقق سیاست های دولت تدبیر و امید در حوزه خروج از ركود و تحول آفرینی اقتصادی است.
فرماندار شهرستان زرندیه نیز معتقد است: توسعه مناطق ویژه اقتصادی بستر ساز تسهیل در سرمایه گذاری های در ابعاد داخلی و خارجی است و در این راستا منطقه نوپای اقتصادی زرندیه ظرفیتی بكر برای فعالان اقتصادی، صنعتی و گردشگری است.
محمد كردی بیان كرد: منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان زرندیه در سال 90 بنا بر مصوبه مجلس شورای اسلامی و با ابلاغ ریاست جمهوری به طور رسمی آغاز به فعالیت كرد.
وی ادامه داد: با توجه به افق كلان این منطقه و تدوین بسته های اقتصادی، تولیدی، صنعتی، گردشگری و گمركی بهره برداری از هر بخش و فاز آن به مدیریت بهینه زمان و جلب مشاركت همكارهای مشترك اقتصادی سرمایه گذاران داخلی و خارجی نیاز دارد.
كردی بیان كرد: منطقه ویژه اقتصادی زرندیه، با ارزش افزوده سرشار، چشم اندازی روشن، بازدهی اقتصادی ماندگار استعداد لازم برای تحقق اصل اقتصاد مقاومتی را دارد.
فرماندار زرندیه عنوان كرد: استقرار بندر خشك در مجاورت منطقه ویژه اقتصادی زرندیه به عنوان یكی از مزیت های ارزشمند این منطقه محسوب می شود كه مشوق مناسبی برای جلب سرمایه گذاران داخلی و خارجی است.
كردی افزود: طرح مطالعاتی جانمایی بندر خشك به عنوان یكی از طرح های مورد حمایت دولت تدبیر و امید در مجاورت منطقه اقتصادی زرندیه است.
وی ادامه داد: با فعالیت بندر خشك، مدیریت ترانزیت كالا ( صادرات و واردات) در زرندیه ساماندهی می شود و امكانات و خدمات لازم پشتیبانی از سوی منطقه ویژه اقتصادی ضامن امنیت سرمایه گذاری فعالان اقتصادی و تولید است.
مدیر منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان زرندیه نیز گفت: تا كنون چهار هزار میلیارد ریال برای اجرای زیر ساخت ها و عملیات اجرایی طرح های بزرگ اقتصادی در این منطقه سرمایه گذاری شده است.
حسن الوانی بیان كرد: منطقه ویژه اقتصادی زرندیه شامل 24 طرح توجیهی اقتصادی مجزا پیش بینی شده كه تا كنون دو طرح آن 100 درصد پیشرفت فیزیكی دارد.
وی ادامه داد: گمرك جمهوری اسلامی ایران در این منطقه مستقر شده و صادرات و واردات كالا و خدمات با امتیازات مناطق ویژه در آن پیش بینی شده است.
مدیر منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان زرندیه گفت: عمده سرمایه گذاری های انجام شده در این منطقه ویژه اقتصادی مشاركت بخش خصوصی داخلی بوده كه در دوران پسابرجام زمینه تقویت سرمایه گذاری خارجی نیز در این منطقه فراهم شده است.
به گفته الوانی در صورت تكمیل و بهره برداری از فازهای توسعه در این منطقه ویژه اقتصادی، میزان اشتغال جدید به مرز 20 هزار نفر می رسد.
مدیر منطقه ویژه اقتصادی زرندیه افزود: بهره برداری نهایی از طرح های تدوین شده اقتصادی در این منطقه 10 سال زمان می برد.
الوانی عنوان كرد: منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان زرندیه تنها منطقه ویژه اقتصادی با گرایش گردشگری در كشور است كه این امر توسعه اقتصادی مبتنی بر صنعت توریسم را نیز به همراه دارد.
وی یادآور شد: دسترسی زمینی به شاهراه ترانزیتی كشور، دسترسی ریلی و امكان تردد كالا و خدمات از طریق حمل و نقل هوایی در مجاورت منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان زرندیه وجود دارد و در واقع این منطقه در مرز پنج استان مهم كشور از جمله قم، تهران، قزوین، البرز و مركزی است.
مدیرمنطقه ویژه اقتصادی ایرانیان زرندیه افزود: نبود محدودیت زمانی بدون پرداخت عوارض گمركی جهت انبار كالا، امكان حمل كالا به منطقه بدون نیاز به ثبت سفارش، معافیت عوارض گمركی برای ورود ماشین آلات خطوط تولید، گشایش اعتبار اسنادی و بهره مندی از فضای فیزیكی لازم برای انبار مواد اولیه و یا تولید تنها بخشی از مزیت های اقتصادی منطقه ویژه اقتصادی زرندیه است.
مناطق ساوه و زرندیه در استان مركزی بعد از اراك از كانون های مزیت صنعتی و تولیدی هستند كه نزدیكی آن ها به پایتخت، بر مزیت و اهمیت حوزه اقتصادی این مناطق افزوده است.
3075/4896/6013/