رئيس فدراسيون شطرنج: رشته شطرنج بايد در سطح همگاني گسترش يابد

همدان - ايرنا- رئيس فدراسيون شطرنج كشور با تاكيد بر ضرورت گسترش شطرنج در سطح همگاني گفت: اساتيد بزرگ شطرنج از تجربه خود براي ترويج و رشد اين رشته ورزشي به فدراسيون كمك كنند.

به گزارش ايرنا مهرداد پهلوان زاده چهارشنبه شب در آئين شروع رقابت هاي بين المللي شطرنج اوپن ابن سينا همدان اظهار كرد‌: استادان بزرگ شطرنج الگوي شطرنج بازان هستند و مي توانند در رشد اين ورزش در سطح كشور كمك شاياني داشته باشند.
وي بيان كرد: شطرنج ايران امروزه در سطح جهان داراي جايگاه مناسب بوده و نياز است اين رشته ورزشي در سطح همگاني گسترش يابد.
وي با ابراز خرسندي از برگزاري تورنمنت هاي بين المللي در استان هاي كشور گفت: اين رقابت ها در ارتقا سطح دانش و تجربه شطرنج بازان تاثير مستقيم دارد و حضور استادان بزرگ ساير كشورها بر جذابيت و كيفيت رقابت ها خواهد افزود.
پهلوان زاده با اشاره به برگزاري رقابت هاي بين المللي اوپن ابن سينا همدان خاطرنشان كرد: اين پيكارها در تقويم سايت فدراسيون جهاني به ثبت رسيده و خوشحاليم كه با حضور شطرنج بازان زيادي برگزار مي شود.
سيزدهمين دوره رقابت هاي شطرنج بين المللي اوپن ابن سينا با حضور بيش از 300 شطرنج باز ايراني و خارجي از عصر چهارشنبه در سالن شش هزار نفري انقلاب همدان آغاز شده است.
7520/6993 *شبس*1488 ** 1574