يك خانواده كار آفرين گچساراني زمينه اشتغال 42 نفر را مهيا كرد

گچساران- ايرنا- فرماندار گچساران گفت: يك خانواده كار آفرين موفق زمينه اشتغال 42 نفر را در اين شهرستان مهيا كرده است.

عبدالرحيم رحيمي روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: اين خانواده خلاق و كارآفرين گچساراني با راه اندازي چهار طرح ساده توليدي براي 42 نفر از همشهريان خود، شغل و درآمد ايجاد كرده است.
وي گفت:سرمايه گذاري اوليه اين كار آفرين 40 ميليون ريال بوده كه هم اينك سرمايه وي به بيش از 100ميليارد ريال رسيده است.
فرماندار گچساران به خريد دستگاه پاستوريزه كردن شير از سوي اين خانواده كارآفرين اشاره كرد و افزود: اين دستگاه روزانه يكهزار ليتر لبنيات پاستوريزه توليد مي كند كه اين خود گام مهمي در خصوص سلامت و امنيت غذايي مردم است.
رحيمي گفت: بيش از 10 ميليارد ريال در زمينه پاستوريزه كردن لبنيات از سوي اين خانواده كارآفرين سرمايه گذاري شده است.
خانواده خيرمند به همراه پنج برادر و پدر خود بصورت يك زنجيره توليد مشغول به فعاليت هستند.
اين خانواده كارآفرين چندين عنوان برتر در زمينه كارهاي كوچك در سطح ملي را كسب كرده و ضمن ايجاد درآمد پايدار براي خود و اعضاي خانواده اش توانسته ده ها فرصت شغلي ايجاد كند.
توليد خوراك دام با كشت علوفه، گوشت و شير ، لبنيات پاستوريزه و توزيع آنها در تعاوني ها از سوي اين خانواده كارآفرين قيمت محصولات تمام شده توليدي اين شهرستان را كاهش داده است.
يكي از اعضاي اين خانواده كارآفرين موفق كه با راه اندازي يك واحد دامداري 150 راسي و كشت علوفه در 15 هكتار از اراضي خود ضمن تامين خوراك دام خود، زمينه 10 فرصت شغلي براي جوانان گچساراني را فراهم كرده است.
رحمان خيرمند گفت: حمايت از كارآفرينان واقعي مستلزم همكاري همه جانبه مسئولان براي پايين آمدن سود تسهيلات بانكي است.
وي بيان كرد: بالا بودن سود تسهيلات بانكي ادامه حيات بسياري از واحدهاي توليد را غيرممكن كرده است.
خيرمند با اشاره به اينكه بسياري از واحدهاي توليدي اين شهرستان به دليل كمبود سرمايه در گردش نيمه فعال هستندگفت: ظرفيت اين گاوداري بيش از 500راس مي باشد كه به دليل نبود تسهيلات بانكي نيمه فعال شده است.
اين كارآفرين با اشاره به اينكه سود تسهيلات بانكي بسياري از سرمايه گذاران گچساراني چندين برابر تسهيلات دريافتي است گفت: با وجود حمايت هاي دولت تدبير و اميد گاهي بخشي از واحد هاي توليدي اين شهرستان به دليل ناتواني در پرداخت مطالبات بانكي غير فعال مي شوند.
رحمان خيرمند افزود: 120 تن گوشت در سال 91 از سوي اين گاوداري به كشور عراق صادر شد كه طي چند سال گذشته به دليل برخي از مشكلات تعداد گاوهاي اين واحد توليدي 100 راس كمتر از گذشته شد.
وي گفت: دولت تدبير و اميد توجه ويژه اي به بخش خصوصي دارد و اميدواريم مشكلات واحدهاي توليدي از سوي متوليان امر در اسرع وقت برطرف شود.
به گفته وي، هم اينك گوشت و شير توليدي اين گاوداري با 15 درصد كمتر از نرخ بازار در مراكز فروش اين خانواده كار آفرين عرضه مي شود.
پدر خانواده كارآفرين موفق گچساراني گفت: نگرش جامعه به چرخه توليد زنجيره اي نقش اثرگذاري در خودكفايي ملي و ايجاد فرصت هاي شغلي پايدار از سوي ديگر دارد.
بندر خيرمند نگاه كامل كارآفرينان به توليد و سنجش ميزان نياز بازار مصرف قبل از آغاز توليد را ضروري دانست.
وي بهره وري از تجربيات كشاورزان سنتي، توليدات كشاورزي و دامپروري را از ديگر عوامل موفقيت خانواده خود ذكر كرد.
خيرمند تصريح كرد: سرمايه اوليه براي شروع واحد نيمه صنعتي گاوداري پنج ميليارد ريال در سال 88 بوده است.
خانواده خيرمند به همراه پنج برادر و پدر خود بصورت يك زنجيره توليد مشغول به فعاليت هستند.
روزانه يك تن شير از سوي اين گاوداري توليد و در كارخانه شير صنعتي كوچك اين خانواده كارآفرين گچساراني پاستوريزه مي شود.
رحيم خيرمند مسئول اين واحد توليدي با اشاره به اينكه پنج نفر در اين كارخانه كوچك مشغول به فعاليت هستند، گفت: روزانه يكهزار ليتر لبنيات پاستوريزه در اين كارخانه كوچك توليد و عرضه مي شود.
علي خيرمند ديگر عضو اين خانواده كار آفرين موفق با ساخت يك مجتمع غذايي سبب ايجاد اشتغال 21 نفر از اهالي اين منطقه شده است.
وي مساحت اين مجتمع غذايي را 380متر مربع ذكر كرد و گفت: 20 ميليارد ريال تسهيلات بانكي با نرخ 18 درصد براي ساخت اين واحد دريافت شده است.
وي ابراز كرد: حمايت از كارآفرينان واقعي به ويژه پايين آوردن نرخ سود تسهيلات بانكي در بخش توليد راهكار اصلي رونق و شكوفايي توليد در كشور است.
به گزارش ايرنا، 2 گنبدان مركز شهرستان 120 هزار نفري گچساران در 150 كيلومتري ياسوج مركز كهگيلويه و بويراحمد قرار دارد.
2082 /8005