حريم 13 اثر تاريخي محله سنگلج تهران تصويب و ابلاغ شد

تهران-ايرنا - نقشه محدودۀ عرصه حريم و ضوابط حفاظتي و معماري 13 اثر تاريخي واقع در محله سنگلج تهران تصويب و ابلاغ شد.

به گزارش روز سه شنبه گروه فرهنگي ايرنا از روابط عمومي معاونت ميراث فرهنگي،براساس قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور و مواد مربوطه از قانون راجع به حفظ آثار ملي مصوب سال 1309، نقشه محدوده عرصه، حريم و ضوابط حفاظتي و معماري آثار تاريخي واقع در محله سنگلج تهران تصوب و ابلاغ شده است.
محدوده حريم اثر مذكور تحت حفاظت و نظارت سازمان ميراث فرهنگي كشور است و هرگونه دخل و تصرف در محدوده حريم و تخلف از ضوابط حفاظتي مقرر، حرم محسوب مي شود و مرتكب مشمول مجازات هاي قانوني خواهد شد.
نقشه محدوده عرصه، حريم و ضوابط حفاظتي و معماري آثار تاريخي واقع در محله سنگلج تهران شامل مسجد اردبيلي ها، مسجد مستوفي الممالك، خانه مستوفي الممالك، مسجد حاج رجبعلي در محله درخونگاه سنگلج، بازارچه قوام الدوله، كليساي سورپ گورك، خانه ـ زادگاه مرحوم دكتر حسابي، سقاخانه گذرقلي، خانه جلال آل احمد، امامزاده سيد نصرالدين، مسجد مدرسه و آب انبار معير، دروازه قديمي محمديه و سراي ميزاني مي شود.
در حال حاضر عرصه و حريم اين آثار مصوب و ازسوي سازمان ميراث فرهنگي كشور ابلاغ شده است.
محله سنگلج از قديمي ترين محلات تهران است كه از شمال به خيابان امام خميني از شرق به خيابان خيام از جنوب به خيابان مولوي و از غرب به خيابان وحدت اسلامي مـحدود مي شود.
نخستين تحول جدي در تاريـخ تهـران با روي كار آمـدن شاه طهماسب صفوي شـكل گرفت. با روي كار آمـدن شاه طهماسب صفوي، قريه تهران در مسير تحولات قرار گرفت و در سال 961ق از حالت پراكنده به صورت يك شهر با برج و بارو درآمد.در درون شهر جديد با ايجاد مساجد، بازار و ... توسـعه شهر سرعت يافت.
شهر تهران در اين دوران 4 دروازه و 5 محله اصلي به نام هاي عودلاجان، بازار، ارگ، چاله ميدان و سنگلج داشت. خانه مستوفي الممالك محـله سنـگلج در غرب شهر واقع شده بود كه بخش عمـده غرب و جنوب آن را باغ ها تشكيل مي داد و بخش كمتري از آن به بافت مسكوني اختصاص يافته بود و نقش مسكوني كم رنگ تري داشت. البته كم كم و با گذر زمان و تبديل شدن باغ ها به بخش هاي مسكوني اين نقش پررنگ تر شد.
فراهنگ**3079**1027

سرخط اخبار فرهنگ