برگزاري ششمين گردهمايي مديران شركت هاي هوايي/ مميزي جامع درشهريورماه

تهران- ايرنا- مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري در ششمين گردهمايي مسوولان استاندارد پرواز اين سازمان و مديران عالي رتبه فني و عملياتي شركت هاي هواپيمايي مقرر شد مميزي جامع شركت هاي هوايي اواسط شهريورماه امسال انجام شود.

به گزارش روز شنبه ايرنا از روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري، رضا جعفرزاده اظهار داشت: در اين گردهمايي مسوولان شركت هاي هوايي ضمن بررسي قوانين و مقررات هوانوردي، درباره رعايت استانداردها و الزام هاي فني و تخصصي و نسبت به رفع چالش هاي موجود در صنعت هوانوردي كشور بحث و تبادل نظر كردند.
در اين جلسه محمدجواد تقوايي معاون استاندارد پرواز سازمان هواپيمايي كشوري با ارزيابي مثبت برگزاري اين گردهمايي، مهمترين راهكار پاسخگويي به انتظارات مردم در سايه توسعه اقتصادي و افزايش بهره وري شركت ها را همكاري تنگاتنگ شركت ها و به اشتراك گذاشتن منابع و امكانات موجود دانست و گفت: براي حضور قوي در عرصه حمل و نقل هوايي جز توجه به آموزش هاي هوانوردي و تسلط بر مقررات و قوانين رايج بر حمل و نقل هوايي روز دنيا امكان پذير نخواهد بود.
وي با بيان اين كه در حال حاضر دوره هاي آموزشي آيوسا بررسي سانحه JAA در دستور كار اين سازمان قرار دارد، گفت: سازمان هواپيمايي كشوري در نظر دارد آموزش ها را بازنگري و آموزش هاي اوليه و ضمن خدمت را ساماندهي كند.
مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري در پايان اظهار داشت: در اين گردهمايي مقرر شد اواسط شهريورماه شركت هاي هواپيمايي توسط كاركنان استاندارد پرواز و خبرگان صنعت مورد مميزي جامع قرار گيرند.
به گزارش ايرنا، در ششمين گردهمايي مسوولان استاندارد پرواز سازمان هواپيمايي كشوري با مديران عالي رتبه فني و عملياتي شركت هاي هواپيمايي مشكلات و چالش هاي فراروي صنعت هوانوردي كشور مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
اقتصام**1108 **1561

سرخط اخبار اقتصاد