مرمت 71 سكه مفرغي تاريخي مربوط به دوران اليمايي در خرمشهر

خرمشهر – ايرنا - رئيس ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خرمشهر گفت: 71 سكه مفرغي تاريخي مربوط به دوران اليمايي با قدمت دو هزار و 200 سال در خرمشهر مرمت شد.

سجاد پاك گوهر چهارشنبه در گفت و گو با ايرنا اظهاركرد: سكه هاي اليمايي در شهرستان انديكا در شمال شرق خوزستان كشف شده بود كه تعدادي از اين سكه ها با هماهنگي ميان پايگاه ميراث فرهنگي آياپير و اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خرمشهر، به خرمشهر انتقال داده شد و پس از بررسي و آزمايشات اوليه، مشخص شد كه در اثر خوردگي شديد در سطح سكه ها، نقوش قابل شناسايي نيستند.
وي افزود: با انتخاب روش مرمت مناسب براي سكه كه تلفيقي از روش ميكانيكي و شيميايي بود، اقدامات مرمت مورد نياز انجام شد.
پاك گوهر مدت زمان مرمت اين سكه ها را سه ماه اعلام كرد و گفت: پاكسازي خوردگي ها و رسوبات، خارج كردن كلريدها (عامل اصلي خوردگي موجود در فلزات)، نمايان كردن نقوش سكه ها براي انجام مطالعات تاريخ نگاري، تثبيت وضعيت خوردگي فلز، ايجاد تمهيدات در كنترل شرايط محيطي آسيب رسان از اهداف مهم در مرمت سكه ها است.
وي افزود: اليمايي ها از بازماندگان حكومت ايلامي در دوران اشكاني بودند كه جزو حكومت هاي محلي در منطقه زاگرس به شمار مي روند به مدت 371 سال ( از سال 147 پيش از ميلاد تا 244 پس از ميلاد) در آن نواحي حكومت كردند.
به گزارش ايرنا آثار تاريخي در طول هزاران سال به دليل مدفون بودن در زير خاك دچار فرسايش شده كه اين فرسايش در بعضي از آثار پس از مدتي كند، و در مواردي متوقف شده است بدين جهت كه اشيا با محيط خود به تعادل رسيده اند.
هنگامي كه اشيا در اثر كاوش باستان شناسي و با هر دليل ديگري از خاك خارج شوند اين تعادل از بين رفته و مجدد روند فرسايش آغاز مي شود كه بسته به حساسيت اشيا اين تخريب تا از بين رفتن كامل شي مي تواند ادامه داشته باشد.
فلزات از آن دسته آثاري هستند كه وقتي از خاك خارج شوند تحت تاثير شرايط محيطي جديد، روند خوردگي مجدد در آنها آغاز گذشته و در صورتي كه اقدامات مرمتي و حفاظتي انجام نگردد ممكن است دچار آسيب ديدگي جديد شود به همين دليل نياز است اقدامات حفاظت و مرمتي بر روي اين آثار صورت بپذيرد.
7100/ 6037

سرخط اخبار استان‌ها