علاقه مندي بانك توسعه آسيا براي مشاركت در طرح تكميل دالان شمال -جنوب

باكو - ايرنا - بانك توسعه آسيا به تازگي در باره مشاركت در اجراي طرح تكميل دالان حمل و نقل شمال - جنوب ابراز علاقه كرده و اختصاص وام 200 ميليون دلاري براي جمهوري آذربايجان در قالب اين طرح را بررسي مي كند .

خبرگزاري ترند جمهوري آذربايجان روز سه شنبه به نقل از پايگاه رسمي بانك توسعه آسيا گزارش داد، اين بانك در نظر دارد وام مذكور را در قالب طرح دالان حمل و نقل شمال - جنوب براي شركت راه آهن جمهوري آذربايجان و تكميل شبكه ريلي اين كشور اختصاص دهد .
بر اساس اين گزارش، هيات بانك توسعه آسيا به اين منطور روزهاي 14 الي 25 نوامبر سال جاري به جمهوري آذربايجان سفر خواهد كرد .
وام بانك توسعه آسيا به طور عمده در قالب طرح تكميل دالان حمل و نقل شمال -جنوب براي توسعه بخشي از شبكه ريلي آذربايجان از باكو تا منطقه يالاما در مرز روسيه و بهبود فعاليت هاي اقتصادي شركت راه آهن جمهوري آذربايجان از جمله توسعه سيستم كنترل كامپيوتري عمليات حمل و نقل محموله ها استفاده خواهد شد .
طرح تكميل دالان حمل و نقل شمال -جنوب شامل انتقال محموله هاي ترانزيتي از جنوب شرقي آسيا و از طريق ايران، جمهوري آذربايجان و روسيه به اروپاي شمالي و بالعكس مي باشد .
در نخستين مرحله بهره برداري از اين دالان حمل و نقل قرار است سالانه 5 ميليون تن كالا از جنوب شرقي آسيا از طريق خاك ايران ، آذربايجان و روسيه به اروپاي شمالي و نقاط ديگرقاره و بالعكس انتقال شود .
برنامه ريزي شده است در مراحل بعدي حجم حمل و نقل كالاها در اين مسير به 10 ميليون تن در سال برسد.
خاورم ** 337**1144