نايب رئيس بانوان فدراسيون كاراته: از تمام توانايي موجود بهره خواهم برد

تهران - ايرنا - سرپرست جديد نايب رئيسي بانوان فدراسيون كاراته، گفت: از تمام توانايي بانوان اين رشته براي رسيدن به اهداف پيش روي بهره خواهم برد.

«افسانه باقري» كه امروز (يكشنبه) به اين سمت منصوب شد در گفت وگو با ايرنا، تصريح كرد: سرپرست فدراسيون به دنبال ايجاد تغييرات در بدن فدراسيون است و پس از صحبت هايي كه داشتيم، به عنوان مسئول بخش بانوان منصوب شدم.
وي با قدرداني از زحماتي كه «عشرت شاه محمدي» نايب رئيس پيشين فدراسيون كاراته در سال هاي اخير متحمل شده است، تصريح كرد: از او مي خواهم به فدراسيون كمك كند. دوست دارم از تجارب تمامي بزرگان كاراته بانوان استفاده كنم، چراكه همه يك هدف داريم.
باقري در خصوص برنامه هاي خود براي پيشرفت بيشتر بانوان اين رشته مدال آور، بيان كرد: فعاليت هاي فدراسيون تنها مختص به تيم ملي و مسابقات نيست و بايد در زمينه هاي گوناگون از جمله استعداديابي، تقويت استان ها و ديگر موارد برنامه كلان داشته باشيم.
وي با تاكيد براينكه راهيابي كاراته به المپيك نياز به تلاش و برنامه ريزي قوي تر از گذشته دارد، گفت: بايد برنامه چهار ساله خود را تدوين و اجرايي كنيم تا در المپيك 2020 توكيو مدال آور باشيم.
نايب رييس بانوان كاراته در خصوص احتمال ايجاد تغييرات يا تقويت كادر فني تيم ملي بانوان ايران، بيان كرد: كادر فني چند ماه قبل از مربيان باتجربه و كارنامه دار انتخاب و كار خود را شروع كرده است و بايد با حضور در اردوها، شرايط را بسنجم.
وي با اشاره به اينكه از توانايي تمامي مربيان و اهالي كاراته بانوان آشنايي دارد، توضيح داد: فقط به افراد خاصي نگاه نمي كنم و با توجه به توان افراد از آنان در زمينه هاي گوناگون بهره خواهم برد.
ورزشي**3783**1379