رونق صادرات سیمان درگرو تخصیص یارانه حمل دریایی است

تهران- ایرنا- دبیر انجمن صنفی كارفرمایان صنعت سیمان گفت : امروز سیاست تخصیص یارانه حمل دریایی می تواند در رونق بخشیدن صادرات سیمان ایران به قاره آفریقا نقش كلیدی داشته باشد و وزارت صنعت، معدن وتجارت باید زودتر تصمیم گیری كند.

عبدالرضا شیخان روز یكشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: امروز با توجه به شرایط منطقه از نظر امنیتی، بازار آفریقا یكی از گزینه های مطلوب برای صادرات سیمان به حساب می آید و در این ارتباط با توجه به بعد مسافت باید یارانه حمل دریایی اختصاص یابد تا امكان رقابت فراهم شود.

** اخذ عوارض حمل آفت صادرات به افغانستان
شیخان معتقد است: امروز كه در شرایط ركود بسر می بریم، صنعت سیمان به پشتوانه های سیاستی از سوی دولت و مجلس نیاز دارد؛ بنابراین هنگامی كه در بازار سنتی افغانستان می توان سهم صادرات از 1.2 میلیون تن نیز افزایش داد، اخذ عوارض حمل از كامیون های این كشور به منزله آفت صادرات محسوب می شود.
دبیر این تشكل خصوصی گفت: بررسی ها نشان می دهد اخذ عوارض جاده از كامیون های افغانستان به میزان هشت تا 10 دلار بار مالی به ازای هر تن صادرات به صادركننده ایرانی تحمیل می كند و از سوی دولت افغانستان نیز به همین میزان از كامیون های ایرانی مطالبه می شود.

** روسیه و آسیای میانه یكی از گزینه های صادرات سیمان
شیخان خاطرنشان ساخت: در شرایط كنونی كه ركود فعالیت های عمرانی در كشور است، روسیه و بازار آسیای میانه می تواند یكی از گزینه های مطلوب در مقایسه با بعد مسافت قاره آفریقا برای ایران است، اما مقررات سخت گیرانه این كشورها می تواند مانع راه باشد.
وی یادآورشد: كیفیت سیمان ایران از ویژگی ممتاز نسبت به تولید رقبا در این عرصه است و با وجود مطالبه ارزیابی آزمایشگاه های خارجی، این امر نیز مشكلی نیست و درحال حل شدن است.

** ممنوعیت واردات سیمان از همه كشورها به خاك عراق
دبیر انجمن صنفی كارفرمایان صنعت سیمان افزود: عراق در گذشته سهم حدود 60 درصدی صادرات سیمان ایران را به خود اختصاص داده بود، اما شرایط ویژه این كشور از نظر امنیتی و بودجه، شرایط را متفاوت ساخته است.
وی گفت: اكنون ورود سیمان از سوی همه كشورها به خاك عراق ممنوع است و به این ترتیب اكنون رویكرد صادراتی ما به سوی سایر كشورهاست.

** صادرات كلینكر به جای سیمان
شیخان یادآورشد: شرایط كشور عراق مانعی برای صادرات سیمان شده، اما كماكان صادرات كلینكر (یكی از مواد اولیه تولید سیمان) تداوم دارد و به این ترتیب بخشی از صادرات پیشین ادامه یافته است.
وی اضافه كرد: اكنون صادرات كلینكر به كردستان عراق نیز تداوم دارد و انتظار می رود این بازار برای صادركنندگان ایرانی حفظ شود.

** هائیتی گزینه جدید برای صدور سیمان
دبیر تشكل یاد شده افزود: موضوع درخواست هائیتی برای خرید سیمان از ایران، مورد توجه قرار دارد و با توجه به بعد مسافت، انتظار می رود در قالب یك كنسرسیوم، این برنامه به سرانجام برسد، اما برای هزینه حمل نیازمند اتخاذ تدابیر لازم هستیم.
هائیتی (واقع در آمریكای لاتین و در دریای كارائیب) جمعیت 9.7 میلیون نفری و زبان رسمی این كشور فرانسوی است.
به گزارش ایرنا، آمار ها نشان می دهد پارسال مجموع صادرات سیمان و كلینكر كشور به رقم بیش از 15 میلیون و 92 هزار تن رسید؛ نیمه نخست 94 از مجموع افزون بر هشت میلیون و 292 هزار تن صادرات سیمان و كلینكر، بیش از پنج میلیون و 744 هزار تن اختصاص به صادرات داشت سیمان و بقیه از آن كلینكر بود.
اقتصام ** 1559 ** 2023