بازديد خبرنگاران از پروژه هاي اجرايي آب و فاضلاب آذربايجان غربي

اروميه- ايرنا- خبرنگاران خبرگزاري ها، نمايندگي روزنامه هاي سراسري، هفته نامه هاي محلي و سايت هاي خبري روز شنبه در جريان يك تور خبري با روند اجراي تعدادي از پروژه هاي اجرايي حوزه آب و فاضلاب شهري آذربايجان غربي آشنا شدند.

به گزارش خبرنگار ايرنا، در اين تور خبري خبرنگاران از پروژه تصفيه خانه آب مهاباد، تصفيه خانه فاضلاب نقده و تصفيه خانه فاضلاب شهرك گلمان اروميه بازديد كردند.
داريوش رضايي مدير روابط عمومي شركت آب و فاضلاب شهري آذربايجان غربي در بازديد از تصفيه خانه آب شهر مهاباد به خبرنگاران گفت: اين تصفيه خانه كه به روش BOT احداث مي شود، طبق برنامه ريزي در دهه فجر سال آينده به بهره برداري مي رسد.
وي افزود: پروژه تصفيه خانه آب مهاباد تاكنون 30 درصد پيشرفت فيزيكي دارد و براي ساخت، تجهيز و راه اندازي آن بيش از 428 ميليارد ريال اعتبار نياز است.
وي اضافه كرد: بهره برداري از اين طرح به مدت 20 سال به سرمايه گذار سپرده مي شود و پس از آن در اختيار شركت آب و فاضلاب شهري آذربايجان غربي قرار مي گيرد.
مدير روابط عمومي شركت آب و فاضلاب شهري آذربايجان غربي اظهار كرد: اين طرح براي خدمت رساني به بيش از 123 هزار نفر جمعيت در افق سال 1415 طراحي و اجرايي شده است.
رضايي ادامه داد: اعتبار هزينه شده طرح ايجاد سامانه فاضلاب شهرستان نقده تا پايان سال گذشته 300 ميليارد ريال و اعتبار مورد نياز در تصفيه خانه فاضلاب نيز 140 ميليارد ريال بوده است.
وي گفت: اعتبار مورد نياز براي اتمام تصفيه خانه 70 ميليارد ريال و اتمام پروژه سامانه فاضلاب نقده نيز 150 ميليارد ريال است.
وي همچنين با اشاره به اجراي طرح سامانه فاضلاب گلمان اروميه با استفاده از اعتبارات ستاد احياي درياچه اروميه و با هدف تامين بخشي از پساب ورودي به اين درياچه افزود: اين پروژه در مجموع 55 درصد پيشرفت فيزيكي دارد.
مدير روابط عمومي شركت آب و فاضلاب شهري آذربايجان غربي اضافه كرد: اين طرح در دو مدول و چهار فاز براي تصفيه 180 هزار نفر جمعيت طراحي و اجرايي شده و جمعيت هدف هر فاز حدود 45 هزار نفر است.
رضايي اظهار كرد: در حال حاضر پيشرفت فيزيكي فاز نخست مدول اول اين طرح براي تصفيه فاضلاب 45 هزار نفر، حدود 80 درصد برآورد مي شود.
به گزارش ايرنا، حدود 100 درصد جمعيت شهري استان تحت پوشش خدمات آب و 62.5 درصد نيز تحت پوشش خدمات فاضلاب شركت آب و فاضلاب شهري آذربايجان غربي قرار دارند.
2093/1905