سهم بيمه تكميلي فرهنگيان تا 12درصد خواهد بود

تهران-ايرنا- معاون توسعه و پشتيباني وزير آموز ش و پرورش گفت: افزايش حق بيمه تكميلي معلمان و فرهنگيان بيش از 12درصد در سال 95 و رقم آن بيش از 170 هزار ريال نخواهد بود.

به گزارش خبرنگار گروه فرهنگي ايرنا سيد محمد بطحائي عصر چهارشنبه در سومين و آخرين روز از سي وسومين اجلاس مديران و روساي آموزش و پرورش سراسر كشور كه در سالن اجلاس سران در حال برگزاري است ، در ميزگرد تخصصي تربيت معلم و بهبود منابع انساني طي سخناني اظهار كرد: بيمه تكميلي آتيه سازان مخصوص معلمان و شاغلان آموزش و پرورش مي باشد و بيمه بازنشستگان تحت پوشش صندوق ذخيره فرهنگيان است.
وي گفت: بيمه تكميلي از سال 78 در آموزش و پرورش آغاز شد ، در سال 89 با روش جديد بيمه طلايي ادامه يافت و سال هاي 91 و 92 درست نتوانست سهم خود را پرداخت كند و از اين رو بدهي سنگيني براي آموزش و پرورش ايجاد كرد كه تا كنون در اين باره به شركت بيمه گذار بدهكار هستيم.
وي گفت: با بيمه آتيه سازان در سال 93 قرارداد بستيم و روش بيمه به روش صندوقي تغيير شكل داد ، يعني ما بايد از جيب خودمان براي پرداخت حق بيمه اقدام مي كرديم.
وي گفت: سهم پرداخت حق بيمه 540 هزار ريال براي خدمات درماني بود كه بسيار سنگين بود و ما فقط مي توانستيم 300 هزار ريال پرداخت كنيم كه از اين رو با بيمه آتيه سازان به روش صندوقي قرارداد بستيم . در حال حاضر پرداخت بيمه ها از سوي اين شركت و پرداخت اسناد پزشكي به 14 روز كاهش يافته است.
رييس دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي نيز در اين جلسه گفت: دو هزار و 800 واحد دانشگاهي در كشور فعال است كه از اين بين دو واحد دانشگاهي شهيد رجايي و دانشگاه فرهنگيان به آموزش و پرورش كشور تعلق دارند.
حميد عظمتي اظهار كرد: دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي نخستين دانشگاه در راستاي تربيت فني و حرفه اي در خاورميانه است كه بالغ بر هفت هزار و 500 مهارت در قالب فني به دانش آموزان و دانشجويان و فرهنگيان ارائه مي كند.
وي گفت: اين دانشگاه سابقه 35 ساله فعاليت در عرصه بين المللي دارد و از اين رو با كشورهاي فارسي زبان مانند افغانستان و تاجيكستان همكاري هاي دوره اي بسيار خوبي را برگزار مي كند.
رييس دانشگاه فرهنگيان نيز در اين نشست تخصصي گفت: شعار استراتژيك ما بايد ركن تحول در آموزش و پرورش باشد.
حميد مهرمحمدي اظهار كرد: امسال 23 هزار دانشجو معلم به آموزش و پرورش تحويل خواهيم داد كه در دوره متوسطه 9 هزار و 500 نفر ، دوره ابتدايي 13 هزار نفر دختر و پسر را شامل مي شود.
وي با بيان اينكه خروجي كيفي دانشگاه بعد از خروجي كمي بسيار حائز اهميت مي باشد ، اظهار كرد: مديريت آموزشگاه ها بايد زمينه مساعدي براي حضور فعال اين معلمان تازه وارد را به عرصه تعليم و تربيت آماده كند و زمينه همكاري دانش آموزان و خانواده يا اولياء آنان را با آنها فراهم كنند.َََََ
رييس دانشگاه فرهنگيان گفت: مديريت آموزشگاه ها بايد سبك هاي آموزشي خود را با توجه به نياز معلمان جديدالورد و آماده كنند.
فراهنگ**1417**1540**1823