ژئوپارك قشم زير ذره بين يونسكو/ يك گام تا ثبت جهاني ژئوپارك قشم

قشم- ايرنا- مدير ژئوپارك قشم گفت: 2 تن از كارشناسان سازمان علمي، فرهنگي و تربيتي ملل متحد(يونسكو) در چارچوب روند ثبت جهاني ژئوپارك قشم وارد اين جزيره شده اند و ميزان پيشرفت هاي ژئوسايت هاي قشم را ارزيابي مي كنند.

حميدرضا محسن پور روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران، بازديد از ژئوسايت ها، تاسيسات ژئوپارك، ارزيابي شبكه همياران ژئوپارك جزيره، ديدار با انجمن هاي زنان و شركت هاي تعاوني روستايي را بخشي از اقدامات بازرسان يونسكو در مدت سه روز اقامتشان در قشم اعلام كرد.
وي اضافه كرد: در اين مدت اثربخشي برنامه هاي آموزشي و توان افزايي ژئوپارك قشم و نقش انجمن هاي زنان و شركت هاي تعاوني روستايي در اين حوزه ها نيز به صورت دقيق توسط كارشناسان يونسكو ارزيابي مي شود.
محسن پور با اشاره به پيشرفت هاي ژئوپارك قشم و تبيين اقدامات اخير اين مديريت، اظهار اميدواري كرد كه گزارش بازرسان حاضر در جزيره، ژئوپارك قشم را يك گام ديگر به ثبت در شبكه جهاني ژئوپارك هاي يونسكو نزديكتر كند.
وي با بيان اينكه مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم بر توسعه زيرساخت هاي ژئوپارك جزيره تاكيد دارد، گفت: در همين چارچوب در 18 ماه گذشته اقدامات گسترده اي با هدف پيوستن اين ژئوپارك به مجموعه ژئوپارك هاي جهاني يونسكو انجام شده است تا جوامع محلي از امتيازهاي تحقق اين مهم بهره مند شوند.
مدير ژئوپارك قشم يادآوري كرد: با دريافت كارت سبز يونسكو، ژئوپارك قشم به عنوان يك برند در حوزه گردشگري بين المللي معرفي مي شود و ظرفيت هاي اين جزيره در تمام ژئوپارك هاي جهان در اختيار علاقه مندان قرار مي گيرد.
وي از غناي فرهنگي مردمان جزيره قشم به عنوان يكي از امتيازهاي منحصر به فرد ژئوپارك قشم نام برد و گفت: اين ظرفيت نمادي از دوستي انسان و طبيعت را به تصوير كشيده و در كمتر منطقه اي از جهان قابل دستيابي است.
محسن پور ادامه داد: حضور موثر جوامع محلي و تعامل سازنده آنان در همجواري ديرينه با ظرفيت هاي ارزشمند زمين شناسي و زمين ريخت شناسي، برتري و شايستگي قشم را در احراز جايگاه كانوني در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا نشان مي دهد.
وي از مشاركت حداكثري جوامع محلي در برگزاري دوره هاي آموزشي ژئوپارك با هدف توسعه سرمايه انساني و سپردن امور به قشرهاي مختلف مردم روستاهاي همجوار با ژئوپارك قشم خبر داد و تاكيد كرد: اين سياست يكي از رويكردهاي موثر براي دريافت كارت سبز يونسكو است.
به گزارش ايرنا، نتايج سفر اخير بازرسان يونسكو به همراه نتايج مثبت سفر اسفند ماه سال گذشته بازرسان اين نهاد بين المللي، در همايش شبكه بين المللي ژئوپارك هاي يونسكو كه در انگليس برگزار مي شود، مطرح و نتيجه نهايي براي ارايه كارت سبز يونسكو به يگانه ژئوپارك ايران صادر مي شود.
ژئوپارك براساس تعريف يونسكو، منطقه اي است با وسعت كافي كه مرزهاي آن به وضوح مشخص شده و چندين پديده بارز زمين شناسي در محدوده آن قرار گرفته باشد و اين محدوده بايد بتواند در توسعه اقتصادي جوامع پيراموني خود نقش موثري ايفا كند.
ژئوپارك ممكن است علاوه بر پديده هاي زمين شناسي از آثار تاريخي، بوم شناسي، باستان شناسي و ميراث فرهنگي و طبيعي ديگر نيز برخوردار باشد.
يونسكو طرح ژئوپارك را در پاسخ به نياز احساس شده به وجود برنامه اي بين المللي براي بازشناسي مكان هاي داراي جاذبه هاي زمين شناختي به راه انداخت و هدف برنامه شبكه جهاني ژئوپارك ها تاكيد بر ارزش چنين مكان هايي و همزمان ايجاد اشتغال و تقويت توسعه اقتصاد منطقه اي است.
يونسكو براي تحقق اهداف اين برنامه يك عنوان به رسميت شناخته از لحاظ بين المللي به نام «ژئوپارك يونسكو» را ايجاد كرد و درنظر دارد كه اين عنوان را به 500 ژئوپارك در سراسر جهان بدهد.
برنامه ژئوپارك يونسكو در هماهنگي با «مركز ميراث جهاني» يونسكو و «شبكه جهاني ذخيره گاه هاي زيست كره» يا «انسان و زيست كره» (MAB) عمل مي كند.
ژئوپارك قشم براي نخستين بار با وسعتي افزون بر 300 هزار هكتار كه محدوده غربي جزيره را در برمي گرفت، در سال 2006 به عنوان اولين و يگانه ژئوپارك خاورميانه در فهرست شبكه جهاني ژئوپارك ها ثبت شد.
در آن زمان، فقط 19 كشور جهان ژئوپارك ثبت شده داشتند كه ايران نيز به واسطه ژئوپارك قشم يكي از كشورهاي داراي ژئوپارك در شبكه جهاني ژئوپارك ها بود.
پس از مدتي سازمان يونسكو مهلت 2 ساله اي براي ژئوپارك قشم در نظر گرفت و از مسئولان اين منطقه خواست كه براي رفع كمبودهاي موجود در اين محدوده از جمله تابلو و علائم راهنمايي، راه هاي دسترسي، توسعه مكان هاي اقامتي همچون هتل ها و گسترش مجموعه عوامل پشتيباني براي حضور گردشگران در محدوده ژئوپارك اقدام كنند.
به دليل برآورده نشدن درخواست هاي يونسكو، اين سازمان پس از اتمام مهلت ياد شده، ژئو پارك قشم را از فهرست شبكه جهاني ژئو پارك هاي ملي تحت حمايت يونسكو خارج كرد.
براساس ضوابط يونسكو، پيوستن دوباره ژئوپارك قشم به شبكه جهاني ژئوپارك ها فقط در صورت تامين زيرساخت ها و شرايط تعيين شده از سوي اين سازمان امكان پذير مي شد.
به گزارش ايرنا، تلاش جدي براي بازگشت اين ژئوپارك به شبكه جهاني ژئوپارك هاي يونسكو در سال هاي پس از روي كار آمدن دولت يازدهم آغاز و پس از ايجاد زيرساخت هاي لازم در منطقه، پرونده آن در آذر سال گذشته به يونسكو ارسال شد.
در اين مدت، تعدادي از كارشناسان و اعضاي اصلي شبكه ژئوپارك هاي يونسكو با سفر به جزيره قشم، وضعيت ژئوپارك قشم را از نزديك بررسي كردند و بررسي اين پرونده همچنان ادامه دارد.
به گفته مسئولان ژئوپارك قشم و كميسيون ملي يونسكو، روند بررسي پرونده اين مجموعه ارزشمند طبيعي نشان مي دهد كه ژئوپارك قشم تا پايان تابستان امسال به فهرست 112 ژئوپارك جهاني يونسكو مي پيوند و نخستين ژئوپارك در خاورميانه و شمال آفريقا خواهد بود كه ثبت جهاني مي شود.
هم اينك ژئوپارك قشم با وسعتي بيش از 36 هزار و 662 هكتار در غرب جزيره قرار دارد و داراي محدوده اي طولي است كه شرق آن روستاي طبل - سلخ، غرب آن به روستاي گوري - كاني، از شمال به ساحل شمالي و از جنوب به ساحل جنوبي منتهي مي شود.
مجموعه طبيعي ژئوپارك قشم به دليل موقعيت راهبردي آن در خليج فارس و به عنوان نمونه منطقه اي كه در ميان ژئوپارك هاي منطقه ي آسياي شرقي و ژئوپارك هاي اروپايي قرار گرفته، از جايگاه ويژه اي برخوردار است.
ژئوپارك قشم تنوع عظيمي از چشم اندازهاي زمين شناسي در كنار تنوع سايت هاي مختلف را ارائه مي كند و علاوه بر اين، تنوع اكولوژيكي، باستان شناسي و فرهنگي خاصي دارد.
اين ژئوپارك داراي سايت هاي متنوع اصلي همچون تنگه چاهكوه، دره ستاره ها، دره تنديس ها، دره شور و غار نمكدان است و مجاورت آن با جنگل هاي حرا واقع در شمال جزيره قشم كه داراي پنج عنوان تالاب بين المللي، ذخيرگاه زيست كره، منطقه حفاظت شده، منطقه ويژه دريايي و منطقه ويژه پرندگان است، به ارزش ها و جذابيت هاي طبيعي ژئوپارك قشم افزوده است.
2090/1772