معاون استاندار مازندران : حمله به دولت ، خودزني به بهانه مقابله با جنگ نرم دشمن است

ساري-ايرنا- معاون سياسي ، اجتماعي و امنيتي استاندار مازندران با اشاره به جنگ نرم دشمنان عليه كشور ، گفت : حمله به دولت و ايجاد خدشه در انسجام و همدلي جامعه ، خودزني به بهانه مقابله با جنگ نرم دشمن است.

عليرضا يونسي روز چهارشنبه در همايش روابط عمومي دستگاههاي اجرايي استان در ساري افزود :
امروز برخي از خودي ها قلم هاي خود را در كشور عليه دولت به كار گرفته اند كه اين كار با مرام خودي هايي كه هشت سال جنگ و دفاع مقدس را اداره كردند، به دور است.
وي ادامه داد : نبايد قلم هاي ما در داخل كشور آن هم از سوي خودي ها عليه نيروهاي خودي به كار گرفته شود و همه بايد دولت را در رسيدن به اهدافي كه نظام ترسيم كرده ، كمك كنند .
رئيس شوراي اطلاع رساني مازندران گفت : آنچه جمهوري اسلامي ايران را از كوران حوادث به سلامت عبور داد و به توسعه و پيشرفت و امنيت مثال زدني در منطقه رساند ، وجود وحدت و همدلي در ميان نيروهاي دلسوز نظام بود.
يونسي افزود : ما با وحدت ، انسجام وهمدلي توانستيم در هشت سال دفاع مقدس در برابر تهاجم تمام قد رژيم بعثي عراق با حمايت و همكاري بيشتر كشورهاي جهان بايستيم و به پيروزي برسيم .
وي با تاكيد بر اين كه تهاجم دشمن عليه نظام جمهوري اسلامي با خاتمه هشت سال دفاع مقدس به پايان نرسيده است ، گفت : جنگ نرمي كه دشمنان به راه انداخته اند ، دنباله جنگ سخت تحميلي هشت ساله است و همانند دوران دفاع مقدس نيز امروز وظيفه ما دفاع از تماميت جغرافياي فرهنگي و ارزشي جمهوري اسلامي با حفظ وحدت و انسجام داخلي است .
معاون استاندار مازندران وجود سلايق و گرايش هاي سياسي را امر پذيرفتني و قابل درك در جامعه دانست و افزود : تمام ظرفيت هاي گروهها و سلايق مختلف در جامعه بايد در جهت تحكيم وحدت ، انسجام نظام و برنامه هاي دولت كه تقويت نظام را به دنبال دارد، به كار گرفته شود.
يونسي با گراميداشت 17 مرداد روز خبرنگار ، از تلاش خبرنگاران و اصحاب رسانه هاي استاني در انعكاس دستاوردهاي دولت قدرداني كرد و از روابط عمومي دستگاههاي دولتي استان خواست تا با خبرنگاران و رسانه ها به عنوان بازوي حمايتي دولت ، هم افزايي مناسب داشته باشند.
وي با استقبال از نقد و انتقاد منصفانه رسانه ها ، گفت : بايد در جشنواره هاي مطبوعات و رسانه هاي ما از منتقد منصف و واقع گرا نيز حمايت شود ، زيرا وجود منتقد نياز اصلي براي توسعه و پيشرفت جامعه و اصلاح اشتباهات مديريتي است .
يونسي قانون مداري را مهم ترين وظيفه و اهداف دولت تدبير و اميد برشمرد و تاكيد كرد : دولت يازدهم تاكنون نشان داده است كه همه توانش را بر بازگرداندن قطار پيشرفت و توسعه جامعه به ريل اصلي
متمركز كرده و از اين مسير منحرف نخواهد شد.
6982/1654