تعريض خيابان اصلي لوندويل آستارا منجر به توسعه اين شهر مي شود

آستارا- ايرنا- شهردار لوندويل آستارا گفت: تعريض خيابان اصلي شهر لوندويل آستارا منجر به توسعه اين شهر مي شود.

به گزارش خبرنگار ايرنا ، فرزاد مصافي روز سه شنبه در نشست رسانه اي با خبرنگاران گفت: خيابان اصلي شهر لوندويل در مسير پروژه چهار بانده كردن جاده آستارا - تالش قرار دارد.
وي با اشاره به اينكه تعريض خيابان اصلي لوندويل در اين پروژه تعريف نشده است ، افزود: انتظار داريم با پيگيري هاي مسئولان ارشد شهرستاني و استاني تعريض خيابان اصلي لوندويل نيز در اين پروژه تعريف شود.
وي با بيان اينكه با تعريض خيابان اصلي زمينه توسعه اين شهر توريستي فراهم مي شود، اضافه كرد: بودجه جاري و عمراني شهرداري لوندويل در سال گذشته 22 ميليارد ريال بود كه از طريق اين بودجه بخش عمده اي آسفالت خيابان ها و كوچه ها و اجراي كانال و جدول كشي ، اجراي كانال رفع آب هاي سطحي و طراحي و رنگ آميز و زيباسازي فضاي شهري عملياتي شد.
وي بودجه مصوب شهرداري آستارا را براي سال جاري 45 ميليارد ريال عنوان كرد و گفت: در صورت رعايت شاخص هاي لازم احداث ميدان در قسمت شمالي شهر لوندويل عملياتي خواهد شد.
شهردار لوندويل در ادامه خبرنگاران زبان گوياي مردم خواند و افزود: خبرنگاران شهرستان آستارا با انتشار اخبار و مقالات مختلف در راستاي رفع دغدغه ها و مشكلات مردم تلاش مي كنند.
مصافي ادامه داد: انتشار به موقع و مفيد اخبار زمينه پيشرفت و توسعه كشور راه فراهم مي كند.
در اين آيين خبرنگاران رسانه هاي گروهي آستارا تجليل شدند.
شهرستان آستارا با 86 هزار نفر جمعيت در 200 كيلومتري غرب شهر رشت مركز استان گيلان واقع شده و به لحاظ شرايط ويژه فرهنگي جزو شهرستان هاي پيشتاز رسانه اي محسوب مي شود به طوري كه خبرگزاري هاي فعالي در اين شهرستان حضور دارند و هم اكنون 9 نشريه محلي و نمايندگي چند نشريه استاني و ملي در آستارا فعال است.
7105/6070