استاندار قزوين خواستار همكاري آستان قدس رضوي در توسعه شهرك صنعتي آبيك شد

قزوين-ايرنا-استاندار قزوين روز دوشنبه با ارسال نامه اي به توليت آستان قدس رضوي خواستار كمك اين توليت براي توسعه شهرك صنعتي آبيك شد.

به گزارش ايرنا به نقل از روابط عمومي استانداري ، در بخشي از نامه فريدون همتي استاندار قزوين خطاب به حجت الاسلام والمسلمين سيد ابراهيم رئيسي توليت آستان قدس رضوي آمده است: شهرك صنعتي آبيك واقع در استان قزوين يكي از شهرك هاي صنعتي مهم استان مي باشد كه در سال هاي اخير با استقبال مناسب سرمايه گذاران و صاحبان صنايع جهت سرمايه گذاري روبرو بودهاست .
در ادامه اين نامه آورده شده است: با عنايت به كمبود زمين هي صنعتي و در راستاي پاسخگوئي به نياز متقاضيان كارآفرين و صنعتگر و در راستاي ايجاد اشتغال و كاهش آسيب هاي اجتماعي و فقرزدائي منطقه، توسعه شهرك هاي صنعتي همواره يكي از اهداف استان قزوين و يكي از برنامه هاي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران مي باشد.
استاندار قزوين در ادامه اين نامه آورده است: با توجه به بررسي هاي به عمل آمده و موقعيت مكاني شهرك صنعتي آبيك، توسعه آن تنها از قسمت غربي كه اراضي آن در مالكيت آستان قدس مي باشد امكان پذير است كه در اين رابطه نيز پيگيري هايي توسط شركت شهرك هاي صنعتي استان از مديريت املاك و اراضي آستان قدس رضوي استان انجام پذيرفته است.
همتي در پايان تصريح كرده است: با عنايت به تاكيد ويژه مقام معظم رهبري در سال' اقتصاد مقاومتي ، اقدام و عمل ' به موضوع ساماندهي صنايع كوچك و متوسط در راستاي ايجاد تحرك و پويايي در صنعت و اشتغال پايدار جوانان و نيز پاسخگوئي به نياز متقاضيان صنعتي جهت سرمايه گذاري،مستدعي است با مساعدت ويژه دستور فرماييد اراضي تحت مالكيت آن آستان مقدس در اختيار شركت شهرك هاي صنعتي استان قرار گرفته تا گام مهمي جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي برداشته شود و شاهد بهبود و بازگشت رونق به فضاي اقتصادي كشور باشيم.
هم اكنون ۹۸ قرارداد بين شركت شهرك هاي صنعتي استان قزوين با سرمايه گذاران براي احداث واحدهاي توليدي در شهرك صنعتي آبيك منعقد شده كه از اين تعداد ۹ واحد توليدي با سرمايه گذاري ۲۱۰ ميليارد ريال و اشتغال ۲۲۰ نفر تكميل و به بهره برداري رسيده است.
استان قزوين داراي 15شهرك و ناحيه صنعتي است.
3013/ 6128