تكميل طرحهاي راه و شهرسازي استان مركزي شش هزارميليارد ريال اعتبارنياز دارد

اراك - ايرنا - مديركل راه و شهرسازي استان مركزي گفت: تكميل 500 طرح شاخص راه و شهرسازي اين استان به شش هزار ميليارد ريال اعتبار نياز دارد.

به گزارش روز دوشنبه روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان مركزي، مجيدرضا نصرالله نژاد افزود: اين طرح ها شامل ساخت انواع تاسيسات فني راه، راهداري، ساخت مسكن و اماكن دولتي و عمومي است.
وي اظهار كرد: يكي از اولويت هاي اصلي فعاليت هاي اين اداره كل ساخت و توسعه راه هاي اصلي، فرعي و روستايي است كه شامل طرح هاي بزرگراه اراك - خمين ، محور شازند - خمين، وفس – آقچه قلعه، مهرآباد – خارپهلو، كنارگذر شهر ساوه و همچنين محور ساوه - بوئين زهرا ، اراك - فرمهين، خمين- محلات، خمين -اليگودرز، تقاطع هاي غيرهمسطح فرمهين ،خمين و محلات و همچنين تعريض و بهسازي آشتيان - راهجرد است.
مديركل راه و شهرسازي استان مركزي در خصوص طرح هاي اين اداره كل در حوزه ساخت و ساز تاسيسات دولتي و عمومي افزود: در اين حوزه طرح هاي مهمي شامل ساخت بيمارستان هاي خمين، مامونيه و خنداب همچنين كتابخانه مركزي اراك، هشت مجتمع فرهنگي در شهرهاي محلات، خنداب، دليجان،غرق آباد، كميجان، زرنديه، زاويه ، غرق آباد و همچنين ايستگاه هاي هواشناسي فراهان در دست انجام است.
نصراله نژاد، حذف و يا آشكارسازي 23 نقطه پرحادثه محورهاي برون شهري استان، اجراي عمليات حفاظت رويه آسفالت در محورهاي شهرستان فراهان، خنداب ، اراك ، ساوه عمليات اجراي روكش آسفالت باند دوم غرق آباد- نوبران، تفرش - نوبران و اراك - فرمهين را از جمله طرح هاي راهداري در دست اجراي اين اداره كل عنوان كرد.
700 كيلومتر راه روستايي است و13 هزار و 847 كيلومتر محور هم سنگ در استان مركزي وجود دارد.
استان مركزي در مسير راه هاي ارتباطي شمال به جنوب و غرب به مركز كشور قرار دارد.
6991/6013/

سرخط اخبار استان‌ها