انباشت سيب صنعتي در كنار جاده هاي آذربايجان غربي ممنوع شد

اروميه- ايرنا- معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان غربي گفت: براي ساماندهي وضعيت سيب درختي صنعتي كنار جاده ها، تصميم جدي اتخاذ شده كه بر اساس آن امسال جمع آوري و انباشت سيب در كنار جاده ها ممنوع است و از اين اقدام جلوگيري مي شود.

عبداله فتح الله زاده روز سه شنبه در مصاحبه با خبرنگار ايرنا افزود: اين اقدام در راستاي حمل بهداشتي و مستقيم محصول از باغ به سوي كارخانه ها و صنايع تبديلي و با همكاري دستگاههاي اجرايي صورت مي گيرد.
وي بيان كرد: يك سوم سيب توليدي استان جذب صنايع تبديلي مي شود و به همين علت ساماندهي مراكز خريد و فروش سيب صنعتي كنار جاده اي در آذربايجان غربي ضرروي است.
فتح الله زاده اظهار كرد: امسال پيش بيني مي شود بيش از 250 هزار تن سيب صنعتي در استان جذب صنايع تبديلي شود.
وي اضافه كرد: در صورت تقاضاي بيش از ظرفيت كارخانه ها و تحويل نشدن محصول از سوي آنها، سيب به صورت اماني در سردخانه ها ذخيره سازي مي شود.
وي با اشاره به اينكه متوسط عمر باغ هاي سيب درختي در استان بالاي 25 سال است، بيان كرد: در راستاي افزايش بهره وري و راندمان توليد بايد با استفاده از ارقام جديد تجاري و جايگزيني ارقام قبلي با ارقام پرمحصول وضعيت باغ هاي سيب استان ساماندهي شود.
معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان غربي گفت: اين اقدام سبب مي شود تا علاوه بر كاهش هزينه توليد، درآمد كشاورزان نيز افزايش يابد.
وي اظهار كرد: در اين راستا براي تنظيم بازار سيب و ساماندهي مراكز خريد و فروش سيب صنعتي و تسهيل صادرات محصولات كشاورزي، مشاركت فعال تشكلهاي بخش كشاورزي و مشاركت استانداري و ساير دستگاههاي اجرايي لازم است.
به گزارش ايرنا، آذربايجان غربي سالانه با توليد متوسط يك ميليون تن سيب از سطح 70 هزار هكتار از باغهاي خود از استانهاي پيشرو در توليد اين محصول در كشور است اما با وجود اين امتياز و داشتن محصولي با كيفيت، كشاورزان اين استان همواره با مشكل فروش محصول مواجه هستند.
7125/1905

سرخط اخبار استان‌ها