انعقاد تفاهم نامه همكاري بين مركز ملي فضاي مجازي و انجمن رمز ايران

تهران- ايرنا- مركز ملي فضاي مجازي و انجمن رمز ايران تفاهم نامه همكاري به منظور استفاده از ظرفيت و توانمندي هاي علمي و پژوهشي دو مركز در حوزه فضاي مجازي منعقد كردند.

به گزارش روز سه شنبه گروه علمي ايرنا از مركز ملي فضاي مجازي، بر اساس اين تفاهم نامه اين مركز در حوزه تدوين و بازنگري اسناد راهبردي، توليد و تبادل اطلاعات و تشكيل و مديريت اتاق فكر در اين حوزه با انجمن رمز ايران همكاري خواهد كرد.
همچنين بررسي وضعيت فضاي مجازي كشور، رصد تحولات اين فضا در سطوح ملي، منطقه اي و بين المللي و بررسي مسائل و چالش هاي امنيتي فناوري ها و راهكارهاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي از ديگر موضوع هاي اين تفاهم نامه است.
بر همين اساس مركز ملي فضاي مجازي و انجمن رمز ايران در حوزه مشاوره در امور مربوط به تدوين و اجراي پيوست طرح هاي كلان فناوري اطلاعات و ارتباطات و بررسي، ارزيابي و ارايه راهكارهاي ارتقاي توان سايبري كشور در بخش هاي صنعتي و دانشگاهي نيز همكاري خواهند كرد.
اين تفاهم نامه به امضاي دكتر سيدابوالحسن فيروزآبادي رئيس مركز ملي فضاي مجازي كشور و دكتر محمدرضا عارف رئيس انجمن رمز ايران رسيده است.
علمي** 1201 **1834