آبگيري 16 سازه آبخيزداري در هرمزگان با بارش هاي تابستانه

بندرعباس- ايرنا- معاون آبخيزداري اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري هرمزگان از آبگيري 16 سازه آبخيزداري در استان به دنبال بارش هاي تابستانه خبر داد.

ابوالقاسم حسين پور روز سه شنبه به خبرنگار ايرنا اظهار داشت: ميزان آب ذخيره شده در اين سازه ها افزون بر دو ميليون مترمكعب است.
وي خاطرنشان كرد: سازه هاي مذكور در شهرستان هاي بشاگرد، حاجي آباد، بندرعباس، بندرخمير و بستك آبگيري شده اند.
حسين پور هدف از اجراي طرحهاي آبخيزداري در استان را استحصال باران و مهار سيلابهاي فصلي در جهت تغذيه آبخوان هاي زيرزميني و رفع معضل خشكسالي دانست.
استان هرمزگان داراي هفت هزارو 430 سازه آبخيزداري با ظرفيت ساليانه افزون بر 400 ميليون مترمكعب مهار سيلاب است.
هرمزگان با شروع بارش هاي تابستانه در استان از روزهاي پاياني تيرماه تاكنون شاهد بارش هاي پراكنده در ارتفاعات شمالي استان در مناطق بشاگرد، حاجي آباد، بندرعباس، بندرخمير و بستك است.
7198/ 6048